På havbunden har arkæologerne fundet bl.a. et sværd af bronze og flere kobber- og tinbarrer, som blev brugt til at producere bronze.

Skibsvrag afslører livlig handel i Europa

Allerede for 3000 år siden sejlede briterne varer til og fra resten af Europa. Det afslører et enestående bronzealder-fund i Den Engelske Kanal.

I Sydengland har et hold amatørarkæologer bjærget lasten fra et af de ældste skibsvrag, som nogensinde er lokaliseret. Lasten består af næsten 300 kobber- og tinbarrer og stammer fra ca. 900 f.Kr. Metallerne var formentlig på vej fra De Britiske Øer til det europæiske fastland, hvor de skulle bruges i produktionen af bronzevåben og -smykker.

Ifølge eksperter viser fundet, at international handel i bronzealderen havde et langt større omfang end antaget.

“Fundet er et håndfast bevis på kommunikation og handel. Disse mennesker handlede akkurat, som vi gør i dag”, siger ingeniør Jim Tyson, som deltog i bjærgningen.

Arkæologerne har endnu ikke fundet resterne af selve skibet, men vurderer, at træet kan være opløst efter næsten 3000 år i vand. Ud fra lastens fordeling og placering skønner eksperter, at fartøjet har været drevet frem med årer og haft plads til 15 sømænd.

British Museum er nu gået i gang med at vurdere de fundne genstande for at fastslå deres præcise alder.

Måske er du interesseret i...

Læs også