Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences
Kejserligt toilet fra Kina

Arkæologer finder 2.400 år gammelt kejsertoilet

Under udgravningen af et kinesisk palads har arkæologer fundet et imponerende toilet, som sandsynligvis har tilhørt ingen andre end landets gamle kejser. Selv skyl havde kejseren adgang til.

Under udgravningen af et kejserligt palads i byen Yueyang i det sydlige Kina har arkæologerne gjort et overraskende fund. ”Alle på udgravningsstedet var først overraskede. Og så brød vi ud i latter”, forklarer Liu Rui fra Det Arkæologiske Institut ved Det kinesiske akademi for Samfundsvidenskab – en af arkæologerne til stede under udgravningen. Det overraskende fund var nemlig et 2.400 år gammelt toilet.

Mens de fleste kinesere på den tid måtte forrette deres nødtørft i en spand eller lignende og derefter selv bære efterladenskaberne bort, kunne toilettet fra Yueyang skylle ud.

Kejserligt toilet fra Kina

Arkæologerne ved endnu ikke med sikkerhed, om toilettet var skabt til at sidde på, eller om kejseren stod overskrævs over det.

© Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences

Må have tilhørt kejseren

”En luksusgenstand som et toilet med skyl kan kun have tilhørt et højtstående medlem af samfundet på den tid”, forklarer Rui. Toilettet er det første med skyl, der er blevet udgravet i Kina.

Formentlig har toilettet tilhørt en af de sidste kejsere i Qin-dynastiet. Enten Qin Xiaogong (381-338 f.Kr.), dennes far Qin Xian’gong (424-362 f.Kr.) eller den første kejser fra Han-dynastiet Liu Bang (256-195 f.Kr.).

Kineserne var ikke de første til at lave toiletter med skyl. Den ære tilkommer Indus-civilisationen i nutidens Pakistan, hvor arkæologerne har fundet toiletter med primitivt skyl fra 2.500 f.Kr. Men fundet viser, at oldtidens kinesere også havde teknologien.

Nu er arkæologerne gået i gang med at undersøge det indre af toilettet i håb om at finde rester af menneskelige ekskrementer, som kan give indsigt i kejserens spisevaner.

Fund af vægdekoration i Kina

Arkæologerne har også fundet adskillige udsmykninger, som sandsynligvis stammer fra paladsets vægge.

© Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences