Luoyang City Cultural Relics and Archaeology Research Institute

Kejsergrav afsløret af inskription på stenkar

I 2017 fandt arkæologer en grav, som de mente tilhørte en af Kinas tidligere kejsere, men indtil nu manglede de det afgørende bevis.

Efter tre års arbejde har et hold arkæologer nu fået det afgørende bevis for, at en grav i byen Luoyang i Kinas østlige Henan-provins huser de jordiske rester efter en kejser.

I graven fandt kinesiske arkæologer et stenkar, der måler ca. 60 cm i diameter. På karret står en datering, der svarer til 180 e.Kr.

I mere end tre år har kinesiske arkæologer haft travlt med at udgrave kejsergraven i Henan-provinsen.

© Luoyang City Cultural Relics and Archaeology Research Institute

“Koblet med de skriftlige kilder om kejsergravens beliggenhed gør denne opdagelse os næsten fuldstændig sikre på, at dette er kejser Liu Zhis grav”, udtaler udgravningsleder Wang Xianqiu til det statsstyrede nyhedsmedie Xinhua.

Ifølge Wang Xianqiu er karret blevet placeret i graven af Liu Zhis efterfølger, Liu Hong. Kejser Liu Hong opførte nemlig et mausoleum til sin forgænger.

Kejserens dynasti kollapser

Kejser Liu Zhi – også kendt som kejser Huan af Han-dynastiet – regerede over Kina i årene 146-168 e.Kr. Hans regeringstid var præget af interne magtkampe.

I de første år efter sin tiltræden blev kejseren reelt styret af to magtfulde slægtninge – enken efter en tidligere kejser og hendes bror.

En datering på stenkarret gav et stærkt fingerpeg om, hvem graven tilhører.

© Luoyang City Cultural Relics and Archaeology Research Institute

Men efter enkens død fik Liu Zhi sine eunukker ved hoffet til at myrde broren. Herefter styrede kejseren riget sammen med eunukkerne.

De kastrerede hoffolk satte sig imidlertid på store dele af statsapparatet, hvilket førte til øget korruption og politisk ustabilitet.

Den negative udvikling fortsatte efter kejserens død, og i 220 e.Kr. kollapsede Han-dynastiet, hvorefter Kina blev splittet i tre stater.