Corbis
Egyptiske guder

Egyptiske guder: Få en liste over de vigtigste

Osiris, Anubis, Isis - du har måske hørt navnene på de egyptiske guder, men hvad står de egentlig for? Få et overblik over de vigtigste egyptiske guder her.

Egypterne tilbad mere end 2.000 forskellige guder. Visse af dem skiftede navn eller smeltede sammen igennem historien, men deres magt fyldte til alle tider egypterne med ærefrygt.

For egypterne var naturen hellig, så mange af deres guder har træk fra dyr, fx et dyrehoved. Guderne ofrede man til.

Nogle af guderne var i familie med hinanden, og der er eksempler på søskende, der danner par; de ægteskaber blev regnet for mest ophøjede.

Overblik: De vigtigste egyptiske guder

Ra

(Far til Sakhmet)

Den egyptiske solgud Ra smeltede senest omkring 1200 f.Kr. sammen med Thebens gud, Amon, og blev til gudernes konge – Amon-Ra.

Ra ses ofte med falkehoved, omsluttet af en kobra.

Gud for solen og verdens skabelse.

Opgaver: at holde verden i balance og få solen til at skinne.

Straf: kunne afsvide markerne med sin store brændende solskive.

Generelt: Ra var Egyptens vigtigste gud. Ud over at være inkarnationen af solen herskede han over de andre guder og holdt kosmos i balance. Farao var Ras søn på jorden.

Den egyptiske gud Ra.

Ra.

© Shutterstock

Anubis

(Søn af Osiris og Seths kone, Nephthys)

Anubis er den vigtigste­ dødsgud og er dødsrigets vogter – samt gud for den vigtige mumificering.

Anubis har form som en sjakal eller et menneske med sjakalhoved. Anubis er barn af Osiris og hans svigerinde Nephthys.

Gud for sjælene og de døde.

Opgaver: sikrede en vellykket balsamering og et evigt liv.

Straf: kunne spolere balsameringen af den afdøde, så sjælen ikke nåede det hinsides.

Generelt: Dødsguden fik sit sjakalhoved, fordi egypterne ofte så dette dyr luske rundt nær gravsteder.

Dødsguden Anubis.

Anubis.

© Shutterstock

Osiris

(Gift med Isis)

Guden Osiris er hersker i dødsriget og gud for regeneration, genskabelse. Osiris er desuden gud for vegetion.

Osiris ses ofte med en såkaldt atef-krone på hovedet og skæg, der buer forneden.

Gud for underverdenen og genopstandelsen.

Opgave: at styre ritualerne, når den døde sjæl drog til det hinsides.

Straf: kunne forhindre en afdød person i at leve for evigt, hvis denne ikke havde opført sig godt.

Generelt: Osiris var klædt i ligklæder, men han bar også plejl og hyrdestav, som symboliserede frugtbarhed og genopstandelse.

Myten om Osiris er den vigtigste af alle i den egyptiske gudeverden. Osiris er barn af jordguden Geb. Det samme er hans hustru, søsteren Isis.

Da Osiris har efterfulgt sin far på tronen, gribes Osiris’ bror Seth af misundelse. Han lokker Osiris i en mumiekiste, får låget på og overhælder kisten med flydende bly.

Senere lykkes det Isis at finde og hjembringe kisten. Sammen med sin søster Nephthys (der er gift med bror Seth) lykkes det at opvække Osiris så meget, at han kan besvangre sin kone, der får sønnen Horus.

Senere finder Seth kisten med Osiris og river hans krop i 14 (i andre udgaver 42) stykker. Stykkerne spredes ud over hele Egypten.

En af egypternes guder: Osiris.

Osiris.

© Shutterstock

Horus

(Søn af Osiris og Isis)

Horus er skytsgud for farao og de modige.­ Han vises som falk eller med falkehoved.

Opgaver: beskyttelse og retfærdighed.

Straf: Hvis farao ikke ærede Horus, blev Egypten kastet ud i krig og kaos.

Generelt: Falkeguden var faraos personlige gud og bar derfor rigets dobbeltkrone. Han bekæmpede ondskab og beskyttede de svageste i samfundet.

Horus: en egyptisk gud.

Horus.

© Shutterstock

Isis

(Ras oldebarn, gift med Osiris)

Isis er Egyptens øverste modergudinde og gudinde for kvinder og fødsler.

Opgave: at hjælpe mødre med deres børn.

Straf: Blev gudinden ikke hyldet, bragte hun splid i ægteskabet og familien.

Generelt: Ulykkelige kvinder kunne altid bede til den gode, milde Isis. Gudinden var symbol på fred, livskraft og frodighed – både ude og hjemme. Hun havde magten til at forme menneskers liv.

Den egyptiske gud Isis.

Isis.

© Shutterstock

Seth

(Bror til Osiris)

Seth er gud for de ufrugtbare ørkener,­ for tørke og torden. Han er skytsgud for karavaner. Man er uenige om, hvilket dyr hans hoved er.

Opgaver: at sikre krigslykke og god sex.

Straf: død, krig og voldsomme stormvejr.

Generelt: Seth bragte kaos, men han var samtidig en krigsgud, som var god at have på sin side i krig. Pga. sit voldsomme temperament var Seth også gud for kærlighed og seksuelle relationer.

Den oldegyptiske gud Seth.

Seth.

© Shutterstock

Sakhmet

(Datter af Ra, gift med Ptah)

Gud for ødelæggelse og krig.

Opgaver: at helbrede sygdom og slangebid.

Straf: sygdomme og slangebid.

Generelt: Gudinden fik slanger til at bide, men helbredte såret igen, hvis hun modtog offergaver. Hun var desuden Ras håndlanger, som brændte byer af på hans vegne.

Sakhmet var en gud for de gamle egyptere.

Sakhmet

© Shutterstock

Ptah

(Gift med Sakhmet)

Gud for skabelse og håndværk.

Opgaver: at sørge for orden og godt håndværk.

Straf: fik bygninger til at styrte i grus.

Generelt: Modsat sin arrige hustru, løvegudinden Sakhmet, var Ptah beskytter af ro, orden og god moral. Han repræsenterede stabilitet, og Ptahs stav er ifølge flere egyptologer symbolet på den menneskelige rygrad.

Den egyptiske gud Ptah.

Ptah.

© Shutterstock

Frugtbarhedsguderne

Bastet

Bastet er egyptisk gudinde for kærlighed og glæde. Hun er en af de mildeste og venligste af Egyptens guder.

Bastet afbildes som en kvindeskikkelse med kattehoved. Hun repræsenterer­ frugtbarhed, erotik og beskyttelse­ ved svangerskab og fødsel.

Den egyptiske kærlighedsgud Bastet.

Bastet.

© AKG.

Geb

Geb er jordens gud. Han giver jorden frugtbarhed og menneskene evnen til at dyrke planter.

Geb sørger for, at de døde ydes fuld retfærdighed hinsides. Han har skikkelse af et menneske med krone på og er ofte ledsaget af sit dyr, gåsen.

Geb er Jordens gud.

Geb.

© AKG

Hathor

Hathor er en af flere modergudinder. Hun er også gudinde for kærlighed, livsglæde, sang, dans og musik. Hun symboliserer kvindelig seksualitet og omsorg.

Hathor afbildes ofte i form af et menneske med kohoved eller som en kvinde med kohorn.

Den egyptiske gud Hathor.

Hathor.

© AKG

Andre vigtige egyptiske guder

Thot

Thot er månegud og visdomsgud. Han holder styr på kalenderen og er skytsgud for biblioteker.­ Thot vises bl.a. med ibishoved eller som bavian.­

Måne- og visdomsguden Thot.

Thot.

© Thot

Neith

Neith er egyptisk gudinde for krig og våben. Hun er mor til solguden Re. Neith afbildes­ som regel i form af et menneske bevæbnet ­med bue og pil.

Oldegypternes gud Neith.

Neith.

© AKG

Nephthys

Nephthys er gift med Seth. Hun er gudinde for død og grave, – med bijob som fødselsgudinde. Nephthys vises oftest som et menneske.

Den egyptiske gud Nephthys.

Nephthys.

© AKG

Egyptiske guder – en service til krydsordsfolket

Hvis du indimellem sidder og grubler over en krydsogtværs, er du med sikkerhed kommet ud for, at navnet på en af egypternes guder var løsningsordet. Herunder har HISTORIE lavet et samlet overblik over egypternes guder og ordnet dem efter, hvor mange bogstaver der er i deres navne.

To bogstaver

 • Ra

Tre bogstaver

 • Bes
 • Geb
 • Heh
 • Iah
 • Ihi
 • Nun
 • Nut
 • Shu

Fire bogstaver

 • Amon
 • Apis
 • Aton
 • Atum
 • Hapi
 • Ptah
 • Seth
 • Thot

Fem bogstaver

 • Ammit
 • Horus
 • Neith

Seks bogstaver

 • Anubus
 • Bastet
 • Khepri
 • Khnum
 • Khonsu
 • Maahes
 • Osiris

Syv bogstaver

 • Sekhmet

Otte bogstaver

 • Nephthys

Ti bogstaver

 • Hermanubis