Wikipedia
Egyptere guder oltiden

Hvor mange guder havde egypterne?

Oldtidens egyptere havde mindst 173 forskellige guder. Ingen kender det præcise antal, da den samme gud kunne have flere forskellige navne, og det samme navn ofte dækkede over forskellige guder i forskellige regioner og tidsaldre. Alle guder havde desuden både et kvindeligt og et mandligt modstykke. Desuden tilbad egypterne cirka 2000 ånder og guddommelige kræfter.
Virvaret af guder og guddommelige ånder skyldtes især, at Egypten indtil år 2700 f.Kr. bestod af over 40 selvstændige riger med hver deres åndeverden.
Fælles for guderne var, at de manifesterede sig på Jorden­ i dyreskikkelser. Fx blev krigsgudinden Sekhmet fremstillet som løvinde, og frugtbarhedsgudinden Bat var en ko.