Georges Rochegrosse

Lejetropper udkæmpede antikkens krige

Historikeren Herodot fortalte ikke hele sandheden om en af antikkens største græske sejre, afslører nye knoglefund.

Græske Herodot, der betragtes som verdens første historiker, er blevet afsløret i at pynte på sandheden. I sit storværk “Historie” beskrev han slaget ved Himera på Sicilien i år 480 f.Kr. Herodot berettede, hvordan en koalition af tapre græske kolonier på øen i fællesskab besejrede Karthagos invasionshær.

Nu afslører strontiumanalyser, at 66 pct. af de faldne slet ikke var grækere. Forskerne fra University of Georgia tog prøver fra 51 faldne krigere, som grækerne havde givet en ærefuld begravelse efter slaget ved Himera.

Ud fra strontiumindholdet i deres tænder og knogler afslører forskerne:
“Mange af soldaterne stammede fra andre steder end Sicilien, og måske var de ikke engang fra Middelhavsområdet”, forklarer forskningsleder Katherine Reinberger.

Nær slagmarken opførte grækerne senere det såkaldte Himera-tempel for at takke guderne for sejren over Karthago. Ruinerne ligger 30 km øst for nutidens Palermo.

© GustavoMartinezFernandez

Propaganda fremhævede grækerne

For Herodot – og andre græske historikere – var det vigtigt, at grækerne fremstod som et særligt folkefærd.
“Grækerne var besatte af at være græske”, forklarer Reinberger.

Derfor var det vigtigt for dem, at sejre kun blev tilskrevet grækere – og ikke de mange lejetropper, der var almindelige i antikkens hære.

Der var også andre grunde til at nedtone fremmede soldaters rolle. Lejetropper kunne nemlig vinde retten til græsk borgerskab, hvilket sjældent faldt i god jord hos borgerne i de græske bystater på Sicilien.