Bridgeman Images
Kreikkalaisten kaupunkivaltioiden ja Persian imperiumin välinen sota.

Sådan startede Perserkrigene: Grækerne gjorde oprør mod verdens mægtigste mand

Perserkongen Darius den Store lænser de græske bystater i Lilleasien for rigdomme. Men en græsk tyran fra bystaten Milet udtænker i 498 f.Kr. et dristigt oprør mod den vældige overmagt. Her får du forklaringen på, hvordan den 50 år lange krig mellem grækere og persere brød ud i antikken.

For 2.500 år siden var Perserriget det største rige på jordkuglen, og Dareios den Store verdens mægtigste mand.

Kong Dareios herskede over alt land mellem Indien og Middelhavet, hvor en række græske bystater på Lilleasiens vestkyst udgjorde imperiets udpost.

Byerne blev regeret af en statholder, som Dareios havde udpeget. Statholdernes vigtigste opgave bestod i at opkræve skatter og sende værdierne til imperiets hovedstad, Susa, i vore dages Iran. Derudover kunne statholderne stort set gøre, som de ville – ikke underligt, at grækerne kaldte dem tyranner.

I bystaten Milet (mellem vore dages Izmir og Bodrum) regerede tyrannen Aristagoras, der var en ambitiøs herre med appetit på mere magt. Derfor spidsede han ører, da han i foråret 499 f.Kr. blev opsøgt af en gruppe mænd, der var flygtet fra øen Naxos. Nu tiggede de Aristagoras om hjælp: Han skulle angribe øen.

De fortalte ham, at en revolte havde afsat Naxos’ tyran, og at øen nu ville løsrive sig fra Perserriget, hvilket kunne koste de flygtede mænd deres magtpositioner.

Ifølge den græske historiker Herodot indså Aristagoras hurtigt, at han her fik serveret muligheden for at føje øen til sit domæne – og med et snuptag stjæle alle Naxos’ værdier. Men hans umådelige begær skulle komme til at koste ham alt – og grækerne deres manddom.

Læs med nedenfor og bliv klogere på den magtpolitiske rævekage, der indvarslede Perserkrigene mellem grækere og persere fra 499-449 f.Kr.

Tyran foreslår en god handel

Aristagoras var sørgeligt bevidst om, at Milets hær ikke besad styrken til at erobre øen.

“Jeg ved, at Naxos har 8.000 mænd, der bærer skjolde, og har mange krigsskibe. Alligevel vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt, for at efterkomme jeres ønske”, lød Aristagoras’ svar til de flygtede mænd fra øen, fortæller Herodot.

Aristagoras skrev hurtigt til den persiske guvernør Artafernes, der styrede landområdet Lydien (Lilleasien) på vegne af sin storebror, Dareios den Store.

Lydiens guvernør rådede over en mægtig flåde og en slagkraftig hær. Milets tyran foreslog derfor kækt, at han fik lov at låne begge dele til sit felttog mod Naxos.

Milet ved Maeander-floden

Milet lå ved Mæander-floden og havde ikke færre end fire havne. Herfra udskibede bystaten uld, olivenolie og lillafarvet klæde.

© Bridgeman Art Library/Ritzau Scanpix

Græske bystater var underlagt Perserriget

For ulejligheden ville guvernøren få en del af Naxos’ skatte. Lydiens guvernør accepterede tilbuddet. Også han var i færd med at begå sit livs dumhed.

Lydiens flåde samledes i Milet, der rådede over fire havne ved floden Den Store Mæander. Herfra skulle galejerne sejle mod Naxos – 160 km ud i Det Ægiske Hav. Aristagoras’ fremtid afhang af krigens udfald. For at Lydiens guvernør kunne betales, måtte Naxos erobres og plyndres, men allerede fra starten gik felttoget skævt.

Ydmyget nevø afslører alt

Sammen med soldater og 200 skibe sendte guvernøren sin nevø, Megabates, som havde kommandoen over Lydiens tropper. Tyrannen Aristagoras mente, at han var felttogets anfører, men ifølge Herodot ville den højt respekterede hærleder Megabates ikke finde sig i en sekundær rolle. Og snart blev der ballade.

Under en inspektion af flåden opdagede Megabates, at et af Milets skibe ikke havde vagter ude, og straffede den ansvarlige kaptajn ved at surre ham fast til masten i den nådesløse sol.

“Har Artafernes ikke sendt dig, for at du kan adlyde mig?” Aristagoras ydmyger persisk general.

Men kaptajnen var en ven af tyrannen, der befriede ham.

“Da Megabates hørte dette, tog han det meget slemt og var vred på Aristagoras”, skriver Herodot.

Men tyrannen havde fået nok af generalen og råbte, så alle kunne høre det:

“Hvad kommer dette dig ved? Har Artafernes ikke sendt dig, for at du kan adlyde mig og sejle, hvorhen jeg befaler dig? Hvorfor er du så besværlig?”

Rasende over ydmygelsen valgte Megabates at advare Naxos mod det forestående angreb, og takket være Megabates’ forræderi var øen derfor velforberedt, da Aristagoras ankom med sin lånte flåde.

“I fire måneder belejrede de byen, indtil perserne havde opbrugt de penge, de var kommet med, og Aristagoras selv havde brugt endnu flere”, beretter Herodot.

Dareios den Store - gigantisk rige

Dareios den Store herskede over et gigantisk rige, da Aristagoras besluttede at gøre oprør.

© Shutterstock

Persernes imperium var verdens største

Uden penge kunne Aristagoras ikke længere købe forsyninger til tropperne, så belejringen måtte hæves og skibene sejle hjem. For Milets tyran var nederlaget katastrofalt.

Ikke alene havde han svigtet guvernør Artafernes’ tillid og gjort hans nevø, en højt betroet persisk general, til sin svorne fjende, han stod nu også i gæld til halsen.

Ifølge Herodot risikerede Aristagoras den ultimative ydmygelse: “Det var muligt, tænkte han, at hans styre over Milet ville blive taget fra ham”.

Slave bringer farlig besked

Mens Aristagoras i Milet grublede over, hvordan han skulle redde sit skind, ankom en slave – sendt af Histiaios, som var tyrannens onkel.

Slaven var rejst hele vejen fra Perserrigets hovedstad, Susa, hvor Histiaios henslæbte en luksuriøs, men kedsommelig tilværelse ved Dareios’ hof. Onklen havde regeret Milet før Aristagoras og tørstede efter at vende tilbage og lede byen igen.

Ifølge Herodot fortalte slaven, at Aristagoras skulle klippe ham skaldet og læse den hemmelige besked, som onklen havde fået tatoveret i hovedbunden på ham.

Tatovering af hemmelig besked

Herodot beretter, at Histiaios havde ladet en hemmelig besked tatovere i hovedbunden på sin slave. Derefter havde han ventet med at sende slaven afsted, indtil dennes hår var vokset ud igen.

© Bridgeman Images

Beskeden fra onkel Histiaios lød kort og godt: “Det er tid til at gøre oprør mod perserne”.

Aristagoras, der stod med ryggen mod muren, begik derpå antikkens største brøler: Han besluttede sig for at indlede et oprør mod stormagten Persien. Kun sådan – mente han – kunne han undgå guvernør Artafernes’ straf, som formentlig ville være en dødsdom.

Kort efter drog Aristagoras ud på en diplomatisk mission for at samle opbakning til sit oprør. De andre medlemmer af Det Joniske Forbund – en sammenslutning af bystater på Lilleasiens vestkyst – lovede som de første at støtte ham.

Derefter krydsede han Det Ægiske Hav og forsøgte at indynde sig hos Sparta. Men bystaten med grækernes mest frygtede hær afslog. I stedet tog han til Athen, som Milet i århundreder havde haft tætte relationer til. Grækernes stærkeste sømagt lovede ham at komme til hjælp.

Athens og Spartas soldater

Ligesom Athens og Spartas soldater var mange af de græske oprøreres tropper hoplitter, der kæmpede med skjold og spyd.

© Bridgeman Images

Som sit første træk valgte Aristagoras at sende sine oprørstropper mod Lydiens hovedstad, Sardis (øst for vore dages Izmir), hvor guvernør Artafernes, kong Dareios’ lillebror, regerede. Byens rigdomme kunne finansiere et årelangt felttog, forventede Milets tyran.

“Athenerne kom med deres 20 skibe, ligesom der kom fem triremer (galejer, red.) fra Erythria (en bystat i Lilleasien, red.)”, skriver Herodot.

Også Det Joniske Forbunds 11 andre bystater på Lilleasiens vestkyst sendte tropper.

Oprørerne slagtes ved Efesos

Aristagoras blev i Milet og arbejdede på at styrke oprøret, mens hans hær marcherede mod Sardis, der lå 85 km fra kysten.

“De kom til Sardis og erobrede den uden megen modstand. De tog hele byen bortset fra fæstningen”, skriver Herodot.

Uheldigvis havde guvernøren og hans hær forskanset sig i fæstningen, og mens byen brændte, udnyttede perserne forvirringen til at gøre et overraskende udfald mod de græske oprørere.

Perserne raadede over mange bueskytter

Perserne rådede over mange bueskytter, der tyndede ud i fjendens rækker.

© Bridgeman Images

Sardis’ rigdomme skulle have betalt de athenske og joniske troppers sold, men hyren gik op i lys lue for øjnene af de demoraliserede soldater. Da perserne angreb, flygtede grækerne derfor mod kysten, hvor deres flåde ventede.

Hele vejen mod kysten blev de forfulgt af persisk rytteri med buer. Ved Efesos måtte grækerne gøre front mod deres forfølgere. Herodot skriver, at grækerne blev nedkæmpet, og Aristagoras’ oprør mod perserne havde dermed fået den værst tænkelige start.

Trods katastrofen fortsatte oprøret med at brede sig, også selvom Athen trak sig. Perserne havde tilsyneladende ikke styrker nok i Lilleasien til at angribe.

Året efter tilsluttede den persisk-kontrollerede ø Cypern sig oprøret, og Aristagoras sendte hjælp til at smide perserne ud. En jonisk flåde formåede at nedkæmpe persernes skibe, men inde på land udviklede situationen sig til en katastrofe for oprørerne.

Midt i et stort slag valgte halvdelen af de græske oprørere at skifte side, og slaget endte i en ren massakre. Cypern forblev på persiske hænder.

Krigen endte foran Milets bymur

Tyrannen Aristagoras får samlet en slagkraftig oprørshær og sender den mod byen Sardis, hvor kong Dareios’ bror regerer. I fem år bølger kampene frem og tilbage, indtil perserne belejrer oprørets arnested: Milet.

Shutterstock

498 f.Kr.: Sardis brænder

De græske oprørere stormer hovedstaden i den persiske lydstat Lydien, Sardis. Her må Dareios’ bror, Artafernes, forskanse sig i byens kastel. Oprørerne kan ikke bryde igennem murene og må flygte, mens Sardis omspændes af flammer.

497 f.Kr.: Cypern knuses

Perserne sender en hær til Cypern, der har tilsluttet sig oprøret. Da græske skibe forsøger at komme øen til undsætning, angribes de af en fønikisk flåde sendt af perserne. Til søs sejrer oprørerne, men på land massakreres deres allierede af den persiske hær.

Shutterstock

494 f.Kr.: Flugt

Efter flere nederlag til perserne giver Aristagoras op og flygter med nogle få skibe til Thrakien. Her har han en aftale med de lokale thrakere. Men ved ankomsten falder Aristagoras i et baghold, og alle grækerne hugges ned.

Shutterstock

494 f.Kr.: Hævnen

Perserne sender nu en stor hær til Milet for at belejre byen. Hæren forsynes af skibe fra flere lande i kong Dareios’ imperium: Egypten, Fønikien og Kilikien. Det Joniske Forbunds flåde ankommer. Den tæller ifølge den græske historiker Herodot ikke færre end 353 skibe, men persernes er dobbelt så stor og sejrer. Milet er nu helt alene mod mægtige Dareios.

Shutterstock

Kort efter modtog Aristagoras flere dårlige nyheder. Dareios havde omsider sendt en stor hær til Lilleasien, og perserne indtog nu by efter by på den oprørske vestkyst.

Aristagoras mistede modet efter endnu et stort slag, der fandt sted blot 100 km øst for Milet. Ved floden Marsyas mistede grækerne 10.000 mand og måtte flygte fra slagmarken.

Nederlaget fik Aristagoras til at samle nogle loyale støtter og flygte nordpå.

Et år levede den tidligere tyran som sørøver, men i 496 f.Kr. omkom han under et togt mod thrakerne nær Sortehavskysten.

Andre kilder hævder, at Aristagoras havde indgået en aftale med thrakerne om at etablere en koloni i Bulgarien. Ved ankomsten havde thrakerne imidlertid fortrudt – måske af frygt for Dareios. Derfor myrdede de Aristagoras og hans kolonister.

Søslag besegler Milets skæbne

Trods Aristagoras’ flugt og død slap byen Milet ikke for Dareios den Stores hævn. I 494 f.Kr. nærmede perserne sig oprørets arnested.

Frem for at møde den overtallige fjende på land besluttede jonerne at kæmpe til søs. Hele 353 galejer samledes ved øen Lade nær Milet, og selvom det var den hidtil største græske flåde, blegnede den ved siden af Dareios’ 600 skibe.

Søslaget endte i en massakre, og kun 100 græske triremer undslap. Grækernes oprør var dermed endegyldigt knust.

Perserne belejrede herefter Milet, og da de havde undermineret murene, stormede soldaterne ind gennem åbningen og nedslagtede alle våbenføre mænd. Herodot skriver:

“Deres kvinder og børn blev taget som slaver, og templet ved Didyma med dens skrin og helligdom blev plyndret og brændt ned”.

Dareios havde befalet, at Milet skulle knuses så eftertrykkeligt, at byen aldrig kunne rejse sig mod ham igen. Derfor deporterede perserne de overlevende indbyggere til Tigrisflodens delta, 100 km fra kongens palads i Susa.

Graesk vase fra antikken

Græske vaser fra antikken er spækket med slagscener mod ærkefjenden Persien.

© Getty Images

Oprøret satte antikken i brand

Også talrige andre oprørske bystater fik persernes hævn at føle.

“Når de havde taget kontrollen med byerne, udvalgte perserne de smukkeste drenge og kastrerede dem”, fortæller Herodot.

Aristagoras’ onkel Histiaios blev også fanget. Dareios havde sendt ham til Lilleasien, fordi kongen stadig troede, at han kunne stoppe det græske oprør med sine talegaver. I stedet forrådte Histiaios kongen og faldt perserne i ryggen.

Men under et slag blev han fanget og ført til Artafernes. Dareios’ lillebror spiddede Histiaios på en pæl og lod ham dø langsomt. Herefter blev forræderens hoved mumificeret og sendt til Dareios.

Antikkens slag

Antikkens slag bestod oftest i blodige nærkampe, hvor rytteri forsøgte at ride fjendens fodfolk ned, hvis de kom ud af formation.

© Shutterstock

Ikke kun for Aristagoras og hans undersåtter i Milet blev oprøret en tragedie. Ud over de 12 græske bystater på vestkysten fik også Athen og andre bystater i Grækenland med tiden Dareios’ vrede at føle.

Indtil det joniske oprør havde perserkongen anset Grækenland for at være en række ubetydelige småstater, fordi de lå så langt fra de persiske kerneområder i Iran.

Efter Aristagoras indså kongen, at de stridbare grækere udgjorde en trussel, der måtte elimineres for at sikre imperiets vestligste egne. Især sømagten Athen skulle stækkes, for bystatens flåde kunne også i fremtiden indsættes mod perserne overalt i Middelhavsområdet.

Konflikten mellem Perserriget og Grækenland fortsatte, og de næste seks generationer skulle komme til at betale prisen for antikkens største brøler.