Har sigøjnerne haft en nation?

Forskning i genetik og sprog tyder på, at romaerne oprindeligt stammer fra Indien. De udvandrede i 1000-tallet efter en muslimsk invasion og bosatte sig i det byzantinske rige.

Sigøjnerne har haft selvstyre på Korfu

Forskning i genetik og sprog tyder på, at romaerne oprindeligt stammer fra Indien. De udvandrede i 1000-tallet efter en muslimsk invasion og bosatte sig i det byzantinske rige.

Da tyrkerne erobrede store dele af Byzans i de følgende århundreder, blev romaerne spredt ud over Europa. Fra 1300-tallet og frem til 1815 havde sigøjnerne selvstyre i regionen Feudum Acinganorum på Korfu.

I alle andre lande blev de forfulgt, og i 1400- og 1500-tallet blev romaerne udvist af de fleste europæiske lande. Flere lande, bl.a. Danmark og England, indførte dødsstraf for romaer, der ulovligt­ opholdt sig i landet.

I dag er der 15-18 mio. romaer, hvoraf 10-12 mio. bor i Europa­.