Peter Horree/Imageselect

Hvem var etruskerne?

Før romerne var Italien beboet af den etruskiske civilisation, hvis dygtige ingeniører måske har inspireret til Romerrigets senere imponerende akvædukter.

Etruskerne er et oldtidsfolk, som levede i Italien fra omkring 800 f.Kr. til 300 f.Kr.

Folket etablerede aldrig en egentlig stat, men havde en sammenslutning af bysamfund, der strakte sig over store dele af Italien og blev regeret af stærke aristokratiske familier.

Etruskiske konger regerede også over Rom, men med tiden voksede romerne sig så stærke, at etruskerne blev rendt over ende og opslugt af det fremadstormende Romerrige.

Kendskabet til etruskerne stammer bl.a. fra arkæologiske fund, som viser, at folket havde en omfattende gudeverden og var i stand til at skabe overdådigt kunsthåndværk.

De var også dygtige ingeniører og byggede høje bygninger og vandingssystemer, som kan havde inspireret til romernes mægtige akvædukter.

Trods deres avancerede kultur efterlod etruskerne sig ingen litteratur.

I stedet optræder folket i senere græske og romerske kilder, der omtaler etruskere som et dygtigt handels- og landbrugsfolk.

Kilderne beskriver dog også etruskerne som et moralsk løssluppent folk – formentlig fordi etruskiske mænd, modsat grækerne og romerne, behandlede kvinderne som ligeværdige.

Hvor etruskerne oprindeligt stammede fra, har været en gåde siden oldtiden.

Den græske historiker Herodot skrev, at etruskerne var indvandret fra nutidens Tyrkiet.

DNA-analyser har dog ikke entydigt kunnet bekræfte denne teori.