Shutterstock
Eufrat tørke

Hvorfor hedder det ‘Den frugtbare halvmåne’?

I over 10.000 år har floderne Tigris og Eufrat forsynet Den frugtbare halvmåne med vand og bl.a. skabt arnestedet for historiens første civilisationer. Men nu er regionen truet af en lurende katastrofe.

“Den frugtbare halvmåne” er det historiske navn på et geografisk område i Mellemøsten, der strækker sig over bl.a. nutidens Israel, Palæstina, Libanon, Syrien, Irak, Jordan og det sydøstlige Tyrkiet.

Den halvmåneformede region er kendetegnet ved sin frugtbare jord og et lunt klima, der skabte grobund for nogle af historiens første landbrugssamfund.

Landbruget banede vej for de første kendte civilisationer – Sumer, Babylon og Assyrien – som bl.a. udviklede det første skriftsprog og retsvæsen.

Årsagen til regionens frugtbarhed er de to store floder Tigris og Eufrat, som i årtusinder har fungeret som en livsnerve for området og forsynet bønder og bystater med vand. Trods årtusinder som et frodigt paradis kan Den frugtbare halvmåne dog i fremtiden ende som en ørken.

Vandstanden i Tigris og Eufrat har været faldende i årtier, og en irakisk regeringsrapport fra 2021 fastslår, at floderne kan tørre ud inden 2040.

Den frugtbare halvmåne

“Den frugtbare halvmåne” strækker sig i en halvmåneform fra Middelhavet til Den persiske bugt.

© Sémhur

NASA bekræfter udtørring

Årsagen er dels, at Tyrkiet og Syrien har bygget dæmninger, som forstyrrer flodernes løb. Derudover har klimaændringer ført til temperaturstigninger og tørke.

Udviklingen bliver bekræftet af satellitbilleder fra NASA, som viser, at floderne tørrer ud med alarmerende fart.

Potentielt kan en udtørring føre til en humanitær katastrofe og væbnede konflikter i regionen, hvor millioner er afhængige af vand fra de to floder.

Dermed kan udviklingen – pudsigt nok – opfylde en profeti i Det nye testamente, som nævner, at en udtørring af “den store flod Eufrat” er et varsel om katastrofale begivenheder forud for dommedag.