Amerika befolket 15.000 år tidligere end hidtil antaget

Stenredskaber fundet i en mexicansk hule knuser alle hidtidige teorier om, hvornår Amerikas urbefolkning indvandrede.

Udgravningen af Chiquihuite-hulen (udtales Tji-ki-wi-t) i Mexico kan ændre historien om, hvordan Amerika blev befolket.

© Devlin A. Gandy

Indtil for få år siden mente historikerne, at Nordamerika var det sidste af Jordens kontinenter, som blev befolket, og at det skete for blot 14-15.000 år siden.

Men teorien har været under beskydning, og ny sensationel forskning med dansk deltagelse lægger nu 15.000 år oven i.

Indvandringen fandt sted for mindst 30.000 år siden, hævder forskere, som har deltaget i en udgravning 350 km syd for Mexico City.

I den såkaldte Chiquihuite-hule har danske arkæologer været med til at finde 1.900 menneskeskabte stenredskaber som knive, pilespidser og skrabere til rengøring af dyrehuder.

Et af de skarpslebne stenredskaber fundet i hulen.

© Ciprian Ardelean

Amerikas ældste stenredskaber

“Disse arkæologiske fund er de ældste, der hidtil er gjort i Amerika. De stenredskaber, som er fundet, er også af en type, der er unik i Amerika”, siger Ciprian F. Ardelean, professor ved det mexicanske universitet Universidad Autónoma de Zacatecas.

I samme jordlag fandt forskerne talrige rester af jægernes bytte, fx sortbjørne, og deres knogler kunne ved hjælp af DNA-analyser dateres til ca. 28.000 f.Kr.

Spydspids, øksehoved eller køkkenredskab? I løbet af de kommende måneder skal analyser af fundene vise, hvad de 1.900 stenredskaber blev brugt til.

© Ciprian Ardelean

Ukendt folk beboede hulen

Hvem jægerne var, ved forskerne endnu ikke fortæller en af deltagerne i Chiquihuite-projektet, evolutionsbiologen Eske Willerslev fra Københavns Universitet:

“Selv om vi kiggede meget grundigt efter humant DNA i de prøver vi tog, var der ingen DNA-spor efter mennesker. Men de kan stadig dukke op – for vi har slet ikke kunnet nå at analysere de hundredevis af prøver endnu”.

Flere fund bekræfter tidlig indvandring

Fundene i Chiquihuite-hulen bakkes op af anden nyere forskning.

Landbro til Amerika

Under istiden bandt gletsjere så meget vand, at vandstanden i verdenshavene var meget lavere end i dag. Et bredt stykke tørt land gjorde det muligt at vandre fra Sibirien til Alaska.

Ismuren tøede op

For 30.000 år siden var der en kort periode med mildere klima, hvor isen smeltede.

Vejen sydpå

Forskerne mener, at afsmeltningen åbnede flere ruter sydpå.

Forskning: Skæremærker i ben

I 2017 skrev HISTORIE om skæremærker i mammutknogler fundet i de canadiske Bluefish Caves. Knoglerne blev kulstof-14-dateret til at være 24.000 år gamle.

Forskning: DNA fra Indianergrav

En to-årig stenalderdrengs knogler viste sig i 2014 at indehold DNA, der vidnede om en tidlig indvandrings-bølge for ca. 18.000-32.000 år siden. Knoglerne blev fundet nær Willsall i Montana.

Det nye fund: Stenaldervåben

I Chiquihuite-hulen har arkæologerne nu udgravet et tre meter dybt lag jord fyldt med knoglerester, stenredskaber og våben af sten. Aflejringerne vidner om, at jægere opholdt sig i hulen gennem flere hundrede år.

Danskerne har kastet en håndgranat

Willerslev er dog godt tilfreds med de foreløbige resultater:

“Den artikel, vi har fået trykt i Nature er en videnskabelig håndgranat. Det forhold, at den rykker tidspunktet for den første indvandring til Amerika markant tilbage, vil med garanti skabe ophedet debat.”