North Wind Picture Archives/Imageselect

Hvorfor ofrede aztekerne mennesker?

Hjerter blev skåret ud af levende fanger, og børn smidt i søer med halsen skåret over. Aztekerne havde nemlig en blodig gæld at betale tilbage til deres guder.

Aztekerne ofrede mennesker for at søge gudernes velvilje.

Folket fra nutidens Mexico var overbevist om, at mennesker og guder var afhængige af hinanden og måtte ofre sig for hinanden; fx fortæller en skabelsesberetning, at gudinden Tlaltecuhtli lod sig rive i to for at skabe Jorden.

Derfor måtte aztekerne fodre hende med blod for at betale deres “gæld” og sikre verdens orden.

En ofring blev derfor set som en uselvisk handling, og de ofrede blev betragtet som martyrer, der var sikret et godt liv efter døden.

De store kranium-stativer var opstillet i så godt som alle større azteker-byer.

© John Carter Brown Library

Afhuggede hoveder blev udstillet

Om nogle lod sig ofre frivilligt, er svært at fastslå. De fleste ofre var mænd, kvinder og børn, der var taget til fange i krig.

Nogle blev ofret i grupper, mens andre blev klædt ud til ære for bestemte guder. Især børn var yndede ofre til regnguden Tlaloc.

Ifølge spanske kilder blev der alene i aztekernes hovedstad, Tenochtitlan, foretaget 18 årlige ofringer, hvor 60 personer blev dræbt hver gang.

Følg en ofring her:

Før ofringsritualet kunne udføres, skulle tre essentielle dele af ritualet finde sted.

North Wind Picture Archives/Imageselect

Fem præster forestod ofringen. Når præsterne havde afsagt bønner og gennemført forskellige ritualer, holdt fire af præsterne offeret fast, mens den femte foretog den blodige ofring.

North Wind Picture Archives/Imageselect

En kniv lavet af flintesten eller obsidian – en vulkansk bjergart – blev brugt til at åbne offerets bryst, skære det bankende hjerte ud og holde det op mod himlen.

North Wind Picture Archives/Imageselect

Offeret blev bragt til toppen af en pyramide og anbragt på en særlig sten. Når hjertet var skåret ud, blev den livløse krop smidt ned ad pyramidens trin.

North Wind Picture Archives/Imageselect

I hele Aztekerriget kan 20.000 mennesker have været ofret hvert år.

Hvordan ofrene blev henrettet, var afhængigt af, hvem blodet skulle ofres til; fx krævede Tlaloc, at børn fik halsen skåret over og blev smidt i en sø, mens gudinden Chicomecoatl ville have halshuggede piger.

Krigerguden Huitzilopochtli foretrak, at bankende hjerter blev skåret ud af mænd.