Granger/Imageselect
Tegning af Frederic Remington af lakota-indianere under åndedans.

Indianerdans udløste massakre ved Wounded Knee

I slutningen af 1800-tallet praktiserede sioux-indianere en ny åndedans for at vinde prærien tilbage fra de hvide. Amerikanerne tolkede det som en krigserklæring og svarede igen ved Wounded Knee. Her får du det fulde indblik i massakren, der brutalt afsluttede indianerkrigene og stadig er et åbent sår i USA i dag.

Massakren ved Wounded Knee bliver ofte anset som afslutningen på USA’s indianerkrige.

I virkeligheden var det mere en nedslagtning end et slag i en krig.

Her er hele forløbet og overblikket over de talrige misforståelser og bevidste fejlfortolkninger, der førte til tragedien.

Medicinmanden Yellow Birds stemme gjaldede ud over den snedækkede prærie:

“Frygt ej, men lad jeres hjerte være stærkt. Mange soldater har omringet os med mange kugler, men jeg er overbevist om, at deres kugler ikke kan gennembore os”.

Yellow Bird befandt sig i nærheden af vandløbet Wounded Knee i indianerreservatet Pine Ridge sammen med 350 lakota-indianere, der var en del af sioux-folket. Det var en bidende kold vintermorgen den 29. december 1890.

Aftenen før var indianernes vandring blevet stoppet af 500 soldater fra den amerikanske hærs 7. kavaleriregiment anført af oberstløjtnant James W. Forsyth. På ordre fra USA’s regering havde Forsyth fået til opgave at opsnuse og slå ned på alt, der lignede en indiansk opstand.

Wounded Knee museum.

Museum ved Wounded Knee opført tæt på massegrav for lakota-indianere, der blev dræbt den 29. december 1890. Det var i dette let bakkede terræn, at massakren fandt sted.

© Shutterstock

Soldaterne var i gang med at gennemsøge tipierne for våben, da Yellow Bird indledte sin tale.

Medicinmanden frygtede ikke den hvide mands våben. Ligesom mange andre sioux-indianere troede Yellow Bird nemlig på, at en særlig åndedans gjorde indianerne usårlige over for fjendens kugler.

Yellow Bird kastede en håndfuld jord op i luften og begyndte sin dans i sneen. Snart sluttede flere indianere sig til åndedansen, og det gjorde soldaterne nervøse. De opfattede den rituelle dans som en krigserklæring.

Situationen var anspændt, da et geværskud pludselig gennemflænsede den kolde vinterluft. Øjeblikket efter brød helvede løs.

Soldaterne skød vildt mod de ubevæbnede indianere, som faldt om på jorden og farvede sneen rød med blod.

Nær et hvidt flag, som indianerne havde rejst for at markere, at de kom med fred, faldt en mor om med sit spædbarn i armene. Den intetanende baby blev ved med at die ved morens bryst, selv efter at livet havde forladt hendes krop.

For få bisonokser og for meget guld

Albert Bierstadt: “The Last of the Buffalo” fra 1888.

I 1890 var den amerikanske bison udryddelsestruet. Det afspejles tydeligt i titlen på den tysk-amerikanske maler Albert Bierstadts maleri fra 1888: “The Last of the Buffalo”.

© Shutterstock

Massakren ved Wounded Knee var det sidste store væbnede slag mellem USA’s oprindelige befolkning og de hvide kolonister. Men det var langtfra det første.

Fra det amerikanske kontinent blev opdaget af Christoffer Columbus i 1492 og frem til 1890, var antallet af de oprindelige folk i Amerika svundet ind fra fem millioner til sølle 248.000.

Rigtig mange mistede livet til de sygdomme, som de hvide bragte med sig til “den nye verden”. En del blev dræbt under de mange slag, som blev udkæmpet mellem kolonisterne og de indfødte. Andre bukkede under for hungersnød.

Særlig fatal var den hvide mands masseudryddelse af bisonoksen, som ikke blot forsynede indianerne med kød, men også leverede materialer til tøj og telte.

Udryddelsen af bisonokserne tog fart i sidste halvdel af 1800-tallet. Til sidst var der kun omkring 100 bisoner tilbage i hele USA. I 1600-tallet lå antallet på mindst 25 millioner.

I 1830 underskrev præsident Andrew Jackson en lov om flytning af alle indianerne til reservater vest for Mississippifloden. Mange nægtede at opgive deres jord, hvilket resulterede i massemord på adskillige tusind indfødte.

Ikke uden grund gik Andrew Jackson under navnet “Skarp Kniv” blandt den oprindelige befolkning.

Tre århundreders indianerkrige

General Custer lider nederlag ved Little Bighorn.

Oberstløjtnant Custer og hans ca. 250 mænd blev udslettet af op til 3.000 indianere ved Little Bighorn.

© Historical/Getty Images

Massakren ved Wounded Knee blev den sidste store væbnede kamp mellem den oprindelige amerikanske befolkning og de hvide tilflyttere. I knap tre århundreder kæmpede indianerne anført af krigerhøvdinge som Crazy Horse og Sitting Bull mod den hvide overmagt.

I det første århundrede efter opdagelsen af Amerika levede indianerne og nybyggerne fra Europa i forholdsvis stille sameksistens.

Op gennem 1600-tallet skete der en voldsom udflytning fra særligt England og Frankrig til Amerika. Tilflytterne ekspanderede deres områder ind over indianernes enemærker, hvilket naturligvis skabte konflikter mellem kolonisterne og indianerstammerne.

Adskillige krige blev udkæmpet mellem indianerne og de engelske og franske kolonister op gennem 1600-tallet og frem til USA’s sejr i Uafhængighedskrigen i 1783. På det tidspunkt levede der ca. 2,8 millioner hvide kolonister i de nu forenede amerikanske stater.

Efter USA’s uafhængighed strømmede millioner af europæere til Amerika med drømme om et stykke land og et bedre liv.

Særligt efter opdagelsen af guld i Californien i 1848 voksede tilflytningen af skruppelløse lykkejægere, der udpinte indianernes jord og fordrev dem fra deres hjem.

Krigshøvdinge som Crazy Horse, Sitting Bull og Red Cloud førte adskillige guerillakampe mod amerikanerne op gennem den sidste halvdel af 1800-tallet.

Indianerne angreb typisk i bagholdsangreb og havde sjældent erklærede militære mål. De ønskede blot at bevare deres jord og leve i fred og uden provokationer fra de hvide aggressorer.

Indianernes hævn

Da der blev fundet guld i Californien i 1848, strømmede indbyggere fra hele USA og dele af Europa til området for at gøre deres lykke.

Hvert guldfund betød, at der skød en guldgraver-by op. De mange nye tilflyttere fik store konsekvenser for indianernes levevis.

Omlægning af flod i Californien på grund af guldgravning.

Den oprindelige befolkning i Nordamerika kunne ikke tolke tilflytternes guldjagt som andet end et overgreb på deres jord. Her er det en californisk flod, der i 1850’erne er blevet omlagt, så flodsengens skatte kom til syne.

© Public domain

Bjerge blev sprængt, jorden gennemgravet og vandløb ødelagt i jagten efter guld, hvilket forringede indianernes mulighed for at skaffe føde gennem jagt, landbrug og fiskeri.

De oprindelige folk lod sig dog ikke kue uden kamp, og i 1876 kom hævnen. Indianere under Crazy Horse og Sitting Bull chokerede USA ved at knuse oberstløjtnant Custer og hans mænd i slaget ved Little Bighorn. Ikke én eneste amerikansk soldat overlevede.

Sitting Bull var i 1869 blevet udnævnt som leder af alle siouxerne, hvis mange stammer levede i området mellem Minnesota og Rocky Mountains’ forbjerge.

“Jeg hader alle hvide mænd. De er tyve og løgnere. De har taget vores land fra os og gjort os til udstødte”, sagde Sitting Bull om sine fjender.

Senest efter ydmygelsen ved Little Bighorn gik hadet også den anden vej. Det fik Sitting Bull at føle, da han den 15. december 1890 blev anholdt i sit reservat, Standing Rock, af det lokale reservatpoliti. Sigtelsen? At tillade sit folk at udføre åndedansen.

Åndedans beskyttede mod fjendens kugler

Åndedans udført af lakota-indianere i Pine Ridge-reservatet.

Maleren Frederic Remington kom til Pine Ridge-reservatet umiddelbart efter massakren ved Wounded Knee. De billeder af åndedansere, han lavede til Harper’s Magazine i New York, fortæller dog intet om nedslagtningen af lakota-indianerne. Også krigen om sandheden havde indianerne tabt.

© Public domain

Åndedansen var manifestationen af en religiøs vækkelsesbevægelse, som vandt genklang blandt sioux-indianerne fra 1870’erne.

Ud af de i alt 18.000 sioux-indianere, som levede i Nordamerika på dette tidspunkt, praktiserede omkring 4.000 af dem den nye religion.

Den særlige åndedans havde til formål at vække afdøde krigere til live igen, så de kunne komme de hårdt trængte indianere til undsætning.

Sammen skulle de tilintetgøre de hvide og give indianerne prærien og bisonerne tilbage.

Den amerikanske regering frygtede, at indianernes åndedans-bevægelse ville føre til optøjer, og mange hvide så dansen som en direkte krigserklæring.

Pressen piskede til befolkningens frygt ved at skrive om optøjer udført af “blodtørstige barbarer”, selvom de angivelige ugerninger aldrig havde fundet sted.

Den 13. november 1890 sendte præsident Benjamin Harrison en tredjedel af USA’s samlede hær ud i sioux-reservaterne for at stoppe “enhver opstand, som udgør en trussel mod kolonisternes liv og hjem”.

Spotted Elk og Sitting Bull.

To af hovedpersonerne i begivenhederne op til massakren. Til venstre Spotted Elk (også kaldet Big Foot), der var høvding for den lakota-stamme, der blev decimeret ved Wounded Knee. Til højre den legendariske sioux-høvding Sitting Bull, der var blevet skudt 14 dage før massakren, mens han modsatte sig en anholdelse.

© Public domain & Shutterstock

Med det mandat vækkede reservatets politibetjente (indianske agenter hyret af de amerikanske myndigheder) den 59-årige Sitting Bull i hans hjem tidligt om morgenen den 15. december 1890. Han skulle anholdes og sigtes for at opildne sit folk til opstand.

Under anholdelsen protesterede sioux-høvdingens folk voldsomt over politiets behandling, og under tumulterne skød og dræbte en af politibetjentene Sitting Bull.

Mordet på siouxernes øverste leder sendte chokbølger gennem indianerreservaterne, og omkring 200 af Sitting Bulls tilhængere flygtede ind i reservatet Cheyenne River for at slutte sig til høvdingen Spotted Elk.

Spotted Elk var høvding for en stamme af de såkaldte minneconjou-folk – én af i alt syv undergrupper af USA’s sioux-indianere.

Af frygt for, at en lignende skæbne ville overgå ham, trak sioux-høvdingen Spotted Elk teltpælene op og rejste med sit folk mod indianerreservatet Pine Ridge, ca. 320 km syd for Cheyenne River.

Her skulle Spotted Elk efter planen mødes med en anden sioux-høvding ved navn Red Cloud og tale om, hvordan de kunne få stoppet den amerikanske regerings klapjagt på deres folk.

Men så langt kom Spotted Elk og hans folk aldrig.

Soldater skød kvinder og børn

Hotchkiss-revolverkanon anvendt ved Wounded Knee.

Amerikanske soldater og indianske spejdere omkring en Hotchkiss-kanon, som pumpede projektiler ned over indianerne ved Wounded Knee.

© Public domain/Library of Congress

Det er uvist, hvem der affyrede det første skud ved Wounded Knee.

De hvide soldater hævdede, at det var de indfødte. Indianerne fastholdt derimod, at det var en af general Forsyths soldater, der skød først.

Sikkert er det, at geværskuddet fik den i forvejen anspændte stemning mellem de hvide soldater og siouxerne til at eksplodere.

Soldaterne skød vildt mod de ubevæbnede indianere. Kvinder og børn forsøgte desperat at flygte, men blev ramt af hærens kugleregn. Kanoner af høj kaliber, der stod placeret på et bakkedrag over lejren, bidrog til at gøre træfningen til et blodbad.

Blandt de få overlevende var den 13-årige pige Alice Ghost Horse, som det lykkedes at finde dækning i en slugt. Begge hendes forældre blev dræbt.

“To kavaleriregimenter kom ridende ned mod os og skød på alt, der bevægede sig. Geværilden var overdøvende, og mit folk skreg efter deres børn”, huskede hun flere år senere.

Massemordere blev hædret med medaljer

Sioux-indianerne måtte skyde en hvid pil efter en retfærdig rettergang mod de soldater, der massakrerede deres landsmænd ved Wounded Knee i 1890. I stedet for fængsel fik morderne æresmedaljer for deres heroiske indsats.

Oberst James Alexander Forsyth.
© Public domain

Oberstløjtnant Forsyth løj under ed

Forfremmet

Ved en høring umiddelbart efter massakren blev oberstløjtnant Forsyth fritaget for tjeneste, selvom han påstod, han havde fået direkte ordrer til at myrde sioux-indianerne ved Wounded Knee. Forsyth var dog snart tilbage i tjenesten, og han blev senere forfremmet til generalløjtnant. Det officielle USA med præsidenten og forsvarsministeriet i spidsen valgte efter at have undersøgt hændelsen ved Wounded Knee nærmere at bagatellisere massakren som “et uheld”.

Amerikanske soldater ved en massegrav ved Wounded Knee
© Public domain

20 soldater fik æresmedaljer

Dekoreret

Den amerikanske kongres dekorerede 20 af soldaterne med en æresmedalje (Medal of Honor) for deres indsats under “slaget” ved Wounded Knee. Medaljen er den højeste ære, en soldat kan opnå i det amerikanske militær. På billedet er en massegrav ved at blive fyldt op med stivfrosne lig i dagene efter massakren. Det var primært civile, der tog sig af denne opgave.

Tre overlevende brødre fra Wounded Knee.
© Public domain

Kampen for retfærdighed raser stadig

Efterladte

I 1990 undskyldte den amerikanske kongres officielt for massakren ved Wounded Knee. I 2019 behandlede Repræsentanternes Hus et lovforslag om at trække æresmedaljerne tilbage fra de 20 soldater, som var blevet dekoreret. Lovforslaget blev ikke vedtaget, men kampen for at vaske skampletten væk pågår stadig. Aktive i kampen for oprejsning var i flere årtier tre lakota-brødre, som på få minutter havde mistet både deres forældre og tre søskende ved Wounded Knee.

“Et folks drøm døde dér”

Massakren var overstået på få minutter. Kvinder, børn og mænd lå spredt ud over det golde vinterlandskab med blodet fossende ud af kroppen. I alt 153 siouxer var blevet dræbt, herunder høvdingen Spotted Elk, der lå forvredet i sneen.

Den døde Spotted Elk.

To dages opslidende rejse gennem den snedækkede amerikanske prærie havde resulteret i en alvorlig lungebetændelse for sioux-høvdingen Spotted Elk, der var blandt ofrene for massakren.

© Wikimedia Commons

Mange flere døde de efterfølgende dage af sår eller sult ude i den bidende kulde. Et overslag lyder, at 300 af de i alt 350 sioux-indianere i lejren døde ved Wounded Knee.

Tabstallet hos de hvide soldater var langt lavere: 25 døde, og 39 blev såret under kampen – de fleste var blevet ramt af deres egne vildfarne kugler.

Efter massakren beordrede general Forsyth sine mænd til at afsøge området for levende indianere og efterfølgende smide dem op på kavaleriets hestevogne.

Få timer efter at kavaleriregimentet red væk fra gerningsstedet, ankom sioux-indianeren Black Elk til Wounded Knee.

I bogen “Black Elk Speaks” fra 1932 fortalte den aldrende indianer om det forfærdelige syn, der mødte ham:

“Jeg kan stadig se de nedslagtede kvinder og børn ligge spredt ud over den krogede kløft med samme klarhed, som da jeg så dem med mine unge øjne. Og jeg kan se, at noget andet også døde der i det blodige mudder. Et folks drøm døde dér. Det var en smuk drøm”.

Besættelsen af Wounded Knee i 1973

Indfødt amerikaner ved besættelsen af Wounded Knee i 1973.

Den indfødte amerikaner Oscar Bear Runner med skarpladt gevær under besættelsen af Wounded Knee i 1973.

© Bettmann/Getty Images

I 1973 var Wounded Knee atter ramme om et dramatisk opgør mellem den oprindelige befolkning og de hvide, da 200 sioux-indianere besatte området, hvor massakren mod deres forfædre havde fundet sted et århundrede tidligere.

Den 27. februar besatte ca. 200 sioux-indianere fra den militante bevægelse American Indian Movement (AIM) Wounded Knee.

AIM kæmpede for de indfødtes rettigheder i USA. Deres besættelse havde to formål: Dels skulle den korrupte reservatformand Richard Wilson tvinges til at træde tilbage, dels skulle den amerikanske regering tvinges til at efterleve de traktater, som var blevet indgået med indianerstammerne i 1800-tallet, og som siden var blevet brudt igen og igen.

Efter 71 dage fik sioux-indianerne deres vilje. Belejringen blev ophævet til gengæld for løfter om forhandling. På det tidspunkt var to indianere og en FBI-agent blevet dræbt efter skudvekslinger mellem aktivister og myndigheder.

Nærmest vanen tro levede Kongressen i Washington ikke op til sit løfte om at overholde de gamle traktater. Op gennem 1970’erne fortsatte AIM sin kamp, men den oprindelige gruppe gik i opløsning i 1978, da de mest fremtrædende medlemmer alle var havnet i fængsel.