Nordamerika blev befolket for 24.000 år siden

Nye sensationelle fund af knogler med utallige skæremærker i gør de amerikanske indianere 10.000 år ældre end hidtil antaget.

Inde i grotten har et stenalderfolk gennem århundreder parteret tusindvis af dyr og smidt knoglerne i et dybt hul.

© Getty Images

Hidtil har arkæologerne ment, at Nordamerika blev befolket af den såkaldte clovis-kultur, som for ca. 14.000 år siden indvandrede fra Sibirien.

Men teorien har været under beskydning i de senere år.

Kulstof 14-datering ændrer opfattelse

Det nyeste angreb kommer fra antro-pologer fra Université de Montréal i Canada, som har undersøgt intet mindre end 36.000 knogler fundet i en hule på grænsen mellem Alaska og Canada.

Gennem to år sorterede de dyreknogler fundet i Bluefish Caves i 1970’erne og 1980’erne.

15 knogler med spor efter menneskelig aktivitet blev herefter sendt til kulstof 14-datering på University of Oxford i England.

Knoglerne bar tydelige skæremærker fra stenredskaber, og kulstof 14-dateringen afslørede, at de var 24.000 år gamle – altså 10.000 år ældre end clovis-kulturens indtog.

V-formede linjer afslører spor af mennesker

“Tilstedeværelsen af talrige lige og parallelt-liggende mærker på de pågældende knogler udelukker rovdyr og naturens kræfter som mulig årsag til mærkerne.

I knoglerne har vi fundet serier af v-formede linjer, som er spor efter stenredskaber, der blev brugt under arbejdet med at flå pelsen af dyrene”, konkluderer de canadiske forskere.

Knoglerne stammede blandt andet fra mammutter, forhistoriske vildheste, rensdyr, elge og bisonokser.

I kæben fra en uddød art af vildheste fandt forskerne en serie helt lige skæremærker.

3 spørgsmål til professoren

Lauriane Bourgeon
Ph.d.-studerende ved Université de Montréal i Canada

  • Jeres konklusioner gør indianerne 10.000 år ældre. Støtter anden forskning den teori? Ja, andre forskere har fundet dna i nulevende indianere, som stammer fra en folkevandring, der fandt sted for 23.000-25.000 år siden. Men indtil for nylig har man savnet arkæologiske spor efter disse tidlige folk. Dem har vi nu fundet.

  • Rummer Bluefish Caves andre spor efter mennesker end resterne af deres bytte? Hulen rummede også stenredskaber, som beboerne brugte til at flå deres byttedyr og skille kødet fra knoglerne.

  • Hvad bliver jeres næste skridt?
    Vores forskning har skabt et hul på 10.000 år, hvor vi ingen spor har af mennesker i området ved Bluefish Caves. Der er behov for flere undersøgelser og udgravninger, som kan give os arkæologiske spor af Nordamerikas tidligste befolkning.