Gigantisk romersk vandbassin udgravet

I forbindelse med metrobyggeriet i Rom er arkæologer stødt på det hidtil største vandingsanlæg fra Romerriget.

Vandbassin til fire millioner liter vand

I hjertet af det moderne Rom har en gruppe italienske arkæologer afdækket et 35 x 70 m stort vandbassin fra 200-tallet f.Kr. Forskerne har aldrig før set så stort et romersk bassin til kunstvanding og har beregnet, at det kan indeholde fire mio. liter vand.

“Vi regner med, at bassinet har fungeret som vandreservoir til de omkringliggende marker, men samtidig skulle det også beskytte mod oversvømmelse ved at opsamle vand fra floden, når den gik over sine bredder”, fortalte lederen af udgravningen, Rossella Rea, til en konference i Rom.

Vandet gik formentlig til ferskenplantage

Omkring år 100 e.Kr. blev bassinet udbygget med kanaler og møllehjul, som ledte vandet ud til markerne. Arkæo­logerne har fundet en del ferskensten i om­rådet og gætter derfor på, at bassinet på et tidspunkt har ført vand til en plantage med fersken­træer. Ferskner var en ny og sjælden delikatesse for romerne, som importerede træerne fra Mellemøsten.

Plantagen har sandsynligvis tilhørt en rigmand, som selv boede i et palæ i Rom, mens hans slaver tog sig af arbejdet på markerne, der dengang lå uden for byen. Ud over bassinet og kanalerne har arkæologerne også fundet rester af pileflet-kurve, en greb af jern samt læder fra handsker eller sko.

Bassinet befinder sig i dag 20 m under jordens overflade og blev opdaget i forbindelse med en metroudgravning.

Kanalerne var bygget af teglsten, som før havde været brugt til tag.

Æseldrevne vandhjul løftede og distribuerede vandet fra bassinet via kanaler ud på markerne.