Havde slaver adgang til Roms Colosseum?

Kunne slaver overvære gladiatorkampe i Colosseum?

Blodige gladiatorkampe tiltrak høj som lav i Rom.

Slaver sad næstøverst i Colosseum

Ja, slaver havde adgang til de blodige optrin og sad sågar bedre end frie kvindelige tilskuere. Kvinder skulle skånes for de blodigste detaljer og måtte tage til takke med teatrets øverste sæder længst væk fra arenaen.

Slaverne sad næstøverst sammen med folk fra fattige kår. Da billetterne typisk var gratis, fordi kejseren eller rigmænd sponsorerede forestillingerne, var penge ingen hindring for selv de fattigste slaver. De kunne således sidde og se andre slaver blive slagtet i arenaen.

I Colosseum blev slaver brændt

Gladiatorer var også slaver, og det samme var mange af de kriminelle, som for underholdningens skyld blev henrettet på grusom vis. Slaver, der satte sig op mod deres ejer, blev smidt på bålet eller flået levende af vilde dyr i Colosseum.

At slaver fik adgang til samme underholdning som frie borgere, skal forklares med, at nogle af dem løste vigtige opgaver i det romerske samfund. Slaver kunne fx være skibskaptajn, håndværker eller bestyre en butik, som ejeren havde investeret mange penge i. Disse slavers trivsel var derfor vigtig for Roms velstand.

Slavernes vej til Colosseum

Slaver kunne komme i teatret på mange måder, nogle var sjovere end andre.

Arbejder: Under arenaens gulv arbejdede en hær af slaver, mens publikum nød forestillingen. Slaver drev fx rovdyr ind i elevatoren og hejste dem op til arenaen. De slæbte også lig og døde dyr ud i pauserne.

Gladiator: Gladiatorerne var også slaver – typisk krigsfanger med talent for at kæmpe. Kun sjældent vandt gladiatorer deres frihed i arenaen, som regel fortsatte deres karriere, indtil de en dag døde på dramatisk vis.

Tilskuer: Et område ved navn Summa Cavea, den øverste etage, var reserveret til slaver. Her sad de sammen med fattigfolk og udlændinge.