Hvilke måleenheder brugte romerne?

Hvordan afgjorde romerne længde, vægt og rumfang?

På en romersk markedsplads var der ikke noget at diskutere. Romerne var i vid udstrækning troværdige handelspartnere – bl.a. fordi de havde standarder for vægt, rumfang og længde. En romersk fod, “pes”, svarede til 0,296 m. Fem pes udgjorde et skridt, “passus”, 1,48 m, og tusind skridt, “mille passus”, blev til en romersk mil, 1480 m.

Måling af landområder var baseret på enheden “actus” – et kvadrat på 120 x 120 fod. Et areal på to actus blev kaldt et “jugerum”, en afledning af “jugum”, det latinske ord for okser, og svarede til, hvad et spand okser kunne pløje på én dag.

Vægt blev målt i romerske pund, “librae” a 327 g. Volumen af flydende stof blev opgjort i “amfora” med 80 librae vand, som fylder 26,2 liter. Amfora var også den almindelige betegnelse for en vase med slank hals.