Hvorfor blev Rom delt i to riger?

En modig satsning forhindrede Romerriget i at eksplodere i atomer - men endte med at splitte det enorme imperium i to riger.

© University of Florida

Romerrigets storhedstid varede frem til ca. år 200 e.Kr. Derefter blev det offer for en uregerlig hær med rivaliserende generaler, stigende anarki, økonomisk krise som følge af for stor import af luksusvarer fra øst samt invasion af germanske stammer.

I år 284 e.Kr. blev Diokletian valgt til kejser af Romerriget. Politisk, militært og administrativt var Rom ved at bryde sammen.

Riget kunne ikke længere kontrolleres fra Rom, og Diokletian ville undgå at splitte det i et hav af autonome stater. Han reformerede riget ved at udnævne sin ven Maximianus til medkejser.

Maximianus skulle rydde op i vest, og Diokletian i øst. Således fik de stoppet 50 års anarki – for en periode.

Problemerne opstod igen, og urolighederne kulminerede i år 395 med den endelige deling af Romerriget i to. Den sidste kejser, som herskede over både øst og vest, var Theodosius­ (år 348-395).

Kejser Diokletian så realiteterne­ i øjnene – det forvoksede Romerrige måtte­ deles i to.

Foto: University of Florida