Hvorfor gav romerne deres børn tal-navne?

Mange har fejlagtigt troet, at de romerske børns tal-navne blev givet efter rækkefølgen, de blev født i, men sådan hænger det ikke sammen.

© Bridgeman Images

I oldtidens Rom var et fornavn, prænomen, som Quintus (femte), Sextus (sjette) og Decimus (tiende) udbredt.

Mange tror fejlagtigt, at ro­mer­ne simpelthen fik så man­ge børn, at det var nemmest at give dem navn efter ræk­ke­føl­gen, de blev født i.

Sådan hænger det dog ik­ke sammen, for i så fald bur­de der være fornavne som Primus (første), Secundus (anden), Tertius (tredje) og Quartus (fjerde), men de fin­des ikke som fornavne. I dag er der derfor enighed om, at navnene ikke refererer til fødselsrækkefølgen, men til fødselsmåneden.

Børn blev opkaldt efter gudemåneder

Roms tidlige kalender hav­de ti måneder, hvoraf de fire førs­te var opkaldt efter gud­er, mens resten havde tal.

Den femte måned hed fx quintilis, så et barn født da fik navnet Quintus, mens børn fra sjette måned, sextilis, fik navnet Sextus.

Også børn fra de fire gudemåneder fik navne derfra. Marcus var fx afledt af martius – årets første måned, som var op­­kaldt efter krigsguden Mars.

Læs også: De 12 største romerske guder – og alle de små