Romerne importerede træ fældet 1.700 km borte

Arkæologer troede ikke deres egne øjne, da de fandt ud af, at 2.000 år gamle planker udgravet i Rom oprindeligt kom fra Nordfrankrig.

Egetræsplankerne var lå som fundament til en kolonnade, der hørte til en rigmandsvilla i Rom. Plankerne var omkring 3,8 m i længde.

© Bernabei et al.

Under udgravningerne af en ca. 2.000 år gammel villa i Rom har arkæologer gjort en usædvanlig opdagelse. Neden under en kolonnade lå 24 velbevarede egetræsplanker, som viste sig at være fældet 1.700 km væk.

Opdagelsen er især overraskende, fordi træet aldrig skulle ses – det var en del af fundamentet.

Kunne næsten ikke tro resultatet

“Vores analyse overraskede os meget. Det er næsten ikke til at tro. Hvorfor fragte tømmer så langt? Blot for at blive brugt under jorden!” siger undersøgelsens leder Mauro Bernabei til HISTORIE.

Ifølge Bernabei, der er ekspert i træ og årringe-datering ved Italiens nationale forskningscenter, er fundet af tømmer fra oldtiden enestående, fordi træ sjældent overlever længe i Syden.

Men tømmeret i villaen blev bevaret, fordi det lå under vand i et sumpet område.

Bernabeis under­søgelser viser, at træet er blevet fældet mellem år 40 og 60 e.Kr., og ved at sammenligne årringe fandt hans forskerhold også ud af, at egetræet kom fra i Jura­bjergene i det nordøstlige Frankrig.

Tømmer blev fragtet over land og vand

Det tunge tømmer må ifølge forskeren være blevet transporteret fra bjergene over land til Saône- og Rhône-floden, hvorfra det blev flådet til Middelhavet og videre til Rom – en enorm rejse, som ifølge Bernabei viser, hvor velsmurt det romerske transportsystem var.

Forskernes undersøgelser viser, at egetræet med stor sikkerhed blev fældet i den franske kommune Moissey i Jurabjergene (gul prik). Herfra blev træet sandsynligvis fragtet over land til floderne Saône og Rhône. Via de to floder blev træet flådet ned til Middelhavet og derfra sendt med skib til roms havneby Ostia (Blå firkant).

© Shutterstock

Ifølge forskeren blev træet sandsynligvis importeret, fordi fransk egetræ var af bedre kvalitet.

Det kan også skyldes, at store dele af Middelhavsområdet var blevet skovet så hårdt, at tømmer skulle hentes længere og længere væk.

Romerne drev rovdrift på træ til skibe og huse, til industrier og opvarmning, som krævede enorme mængder træ.

Bernabei mener dog, at hoved­årsagen til importen var, at romernes vejnet og millioner af slaver gjorde det let og billigt at hente tømmer overalt i imperiet.

“For romerne var import af tømmer fra hele den kendte verden rutinearbejde: Dér, hvor ressourcerne var, kom romerne og brugte løs”.