AOP/Getty Images & Polfoto/Corbis

En ukristelig affære: Spaniere henrettede homoseksuelle indianere

Sex mellem mænd var socialt acceptabelt mange steder i Amerika, da spanierne ankom – og gav de katolske erobrere en moralsk anledning til at fare grusomt frem. Her får du baggrunden for et af de mørkeste kapitler i kolonihistorien.

Vasco Núñez de Balboa var rystet. Meget havde den erfarne spanske conquistador set på sine ekspeditioner i Den Nye Verden, men aldrig noget så ukristeligt som her ved den lokale konges hof i Panama.

For øjnene af Balboas mænd boltrede kongens bror sig i “velplejede og kvindagtigt udmajede” mænd og hengav sig til den største og mest utilgivelige synd af alle: sodomi. Uden at vise tegn på skam lå de indfødte mænd med hinanden.

Som den gudfrygtige mand han var, kunne Balboa ikke blot være passivt vidne til de syndige handlinger.

Han beordrede straks sine mænd til at fange de skyldige og stille dem til regnskab for deres synder. Balboa udtænkte en straf, som stod mål med forbrydelsen:

Alle de indfødte mænd blev “givet som jagtbytte til hans hunde”, skrev historikeren Pietro Martire d’Anghiera (1457-1526), der var vidne til henrettelsen af de homoseksuelle indianere i 1516.

Conquistadoren Vasco Núñez de Balboa fodrede sine kamphunde med homoseksuelle indianere.

© AOP/Getty Images & Polfoto/Corbis

Cortés brokkede sig til kejseren

Balboa og d’Anghiera var ikke de eneste europæere, som blev dybt rystede over de indfødte amerikaneres afslappede syn på homoseksualitet – kendt som sodomi.

Da de første spanske erobrere i begyndelsen af 1500-tallet gik i land i Amerika, blev de mødt af flere indianske folkeslag, som ikke alene tolererede, men også – ifølge historikeren Pedro Cieza de León (1520-54) – “fandt stor stolthed i sodomi”.

Aztekerkongen Moctezuma var forundret over spaniernes angst for homoseksualitet.

© Bridgeman

“Vi har erfaret og er blevet informeret om, at de alle er sodomitter og udøver den afskyelige synd”, skrev conquistadoren Hernán Cortés i 1522 om de indfødte i et brev til kong Karl 5., som havde sendt ham til Mexico for at finde guld.

Cortés advarede ofte indianerne om sodomiens ukristelighed, og under en audiens hos aztekerkongen Moctezuma skulle den mægtige erobrer sågar have beklaget sig over homoseksualitetens popularitet blandt aztekerne – til Moctezumas store undren.

Sex med høvdingen

Historikerne kender ikke til indianske kilder, som omtaler homoseksualitet. Men arkæologiske spor i form af en stor mængde lerpotter og -figurer fundet i Peru viser mænd i færd med analt og oralt samleje.

Eksperter mener, afbildningerne er bevis på, at sex mellem mænd var socialt acceptabelt blandt flere folkeslag.

Hovedparten af historikernes viden om emnet stammer fra de dybt religiøse erobrere og missionærer fra Europa. Ifølge mange af dem var homoseksualitet rodfæstet hos de indfødte og flettet ind i deres trosverden.

Fx mente aztekerne, at guden Xochipili beskyttede homoseksuelle, og nogle indianske stammer havde særlige fallos-kulter, som involverede rituel mandesex.

Conquistadoren Bernal Díaz del Castillo fortæller, at præsterne i Mexico ikke havde koner, men i stedet “havde den perverse beskæftigelse, at de var sodomitter”.

Og i Perus kystområder havde stammerne mandlige prostituerede “i deres templer, fordi Djævelen havde overbevist dem om, at deres guder bifaldt sådanne mennesker”, som den spanske soldat Garcilaso de la Vega skrev omkring år 1600.

Andre steder blev drenge doneret til templerne, hvor de blev opdraget som piger og skulle have ceremoniel sex med præsterne og høvdingene ved særlige højtider.

Blandt stammerne ved Sydamerikas nordkyst var homoseksualiteten sat så grundigt i system, at grupper af unge mænd til enhver tid skulle være seksuelt til rådighed for stammens ledere:

“Mange steder er denne afskyelige synd mod naturen meget almen blandt indianerne; selv i offentligheden har indianer-høvdingerne unge mænd hos sig, som de bruger til denne fordømte synd”, skrev historikeren Gonzalo Fernández de Oviedo i 1526 og tilføjede, at disse mænd ikke fik våbentræning, men i stedet blev klædt ud og udsmykket.

Hos inkaernes naboer var sex mellem mænd ikke uset.

© Scanpix/AKG

Inkaerne var homofobe

Missionærer har beskrevet, at homoseksualitet især var udbredt blandt mayaerne, og fortæller, hvordan unge mænd boede sammen i særlige huse, “hvor alle, som ønskede sodomitisk korpulation, gik ind”.

Ifølge dominikanermunken Bartolome de las Casas (1484-1566) forsynede maya-forældre sågar deres kønsmodne sønner med unge drenge, som de kunne adsprede sig med, inden de blev giftemodne.

Sodomi retfærdiggjorde erobring

De mange vidnesbyrd om homoseksualitet var – i spaniernes øjne – et bevis på de primitive indianeres moralske forfald og bekræftede dem i, at deres erobringer var blåstemplet af Gud for at redde indianernes sjæle.

Det nedladende syn på indianerne førte i 1500-tallet til voldsomme forfølgelse af enhver indfødt, som blot var mistænkt for sodomi.

“Homoseksualitet var en altoverskyggende bekymring for inkvisitionen”, afslørede Juan de Zumárraga – Mexicos første biskop – med henvisning til kirkens berygtede spanske inkvisition, som havde til opgave at sørge for troens renhed i det store imperium.

Kampen mod sodomi var typisk overladt til de lokale domstole, som uden tøven kastede sig ud i en indædt udryddelseskampagne.

Overalt, hvor spanierne fik fodfæste, gik de i gang med at straffe og henrette indfødte, som blot var mistænkt for homoseksuel adfærd.

Spanske kilder bekræfter, at de lokale dommere i Den Nye Verden gik grundigt til værks og – som tilfældet var med en dommer i Peru – “brændte et stort antal af disse perverterede og djævelske indianere”.

Også i Mexico blev de homoseksuelle både pisket offentligt og brændt levende, fortæller retsdokumenter:

“15 mænd blev hentet fra dette hofs kongelige fængsel. 14 omkom på bålet, og den sidste – fordi han blot var en dreng – modtog 200 piskeslag og blev solgt til en murer i seks år. Alle, fordi de havde udøvet sodomiens synd med hinanden i mange år”.

I løbet af 1600-tallet begyndte forfølgelserne imidlertid at tage af. På dette tidspunkt havde spanierne ødelagt næsten samtlige templer, tvunget de indfødte til et liv i slaveri og brutalt revet fundamentet væk under næsten samtlige lokale kulturer og traditioner.

Desuden var de indfødte folkeslag blevet tvunget til at tage imod katolicismen – og dermed forkaste enhver tanke om homoseksuel adfærd.