Tenochtitlan: Sådan fungerede bymidten

Tenochtitlans bymidte var rigets religiøse og politiske centrum. Her boede præsterne, som havde til opgave at sikre gudernes fortsatte gunst, så Aztekerriget og Tenochtitlan kunne bevare magten. Alt var styret af ritualer og ceremonier, og intet overladt til tilfældighederne.

Tenochtitlan set fra oven.

Præster fik en god uddannelse

  • Børn blev indskrevet i præsteskolen i en tidlig alder. Her fik de undervisning i religion, jura og matematik. Begge køn var velkomne, men pigerne stoppede, når de blev gift.
  • Sang, dans og musik var en vigtig del af mange ceremonier, så nogle præster specialiserede sig og blev musikere. De spillede på tromme, fløjte eller maracas.
  • Børn, som var særlig gode til matematik, blev astronomer ved siden af præsteerhvervet. De havde ansvaret for at forudsige storme, kometer og solformørkelser.
  • De dygtigste præster – eller dem af god familie – nåede toppen af det gejstlige hierarki og blev ildpræster. Denne gruppe kunne kendes på deres sortmalede ansigter og lange, uvaskede hår. Ildpræsterne stod for menneskeofringerne på toppen af Det Store Tempel. De holdt et levende offer fast, sprættede hans bryst op, skar hjertet ud og gav det til krigsguden i en særlig offersten.

LÆS MERE: Få hele historien om aztekernes fortryllende by Technotitlan