Bridgeman

Hvad blev der af Erik den Røde?

Først blev han dømt fredløs for drab på Island, og så opdagede Erik den Røde Grønland, hvor han grundlagde en vikingekoloni

Vikingen Erik den Røde (ca.950-1007) opdagede Grønland, efter han på Island var blevet dømt fredløs for drab. Da hans tid som fredløs efter et par år var forbi, sejlede han tilbage til Island, hvor han samlede en flok vikinger, der tog med retur til Grønland.

14 af 25 skibe nåede frem gennem de iskolde og farefulde vande. De overlevende grundlagde flere kolonier i Grønland, hvor de levede som jægere, fiskere og bønder.

Erik selv byggede gården Brattahlid i Østerbygden, det nuværende Qassiarsuk, mens andre sejlede mod nord, hvor de grundlagde Vesterbygden ved det nuværende Nuuk. Da Erik den Røde døde, efterlod han en vikingekoloni på Grønland.