Topbillede

Hvad kaldte andre folkeslag vikingerne?

Europæerne lagde for alvor mærke til Skandinaviens vikinger, da de plyndringsglade mænd tog på togter gennem 700-tallets Europa.

Da vikingerne i 700-tallet begyndte at røve og plyndre Europas lande, kendte ingen meget andet til dem, end at de kom nordfra et sted.

De vikinger, som plyndrede England, kom især fra Danmark, så briterne kaldte dem alle for Dani – danerne.

I Irland fik de skandinaviske røvere angiveligt navn efter hårfarven – danskerne blev kaldt dubgaill (de mørke fremmede), mens nordmændene kaldtes finngaill (de lyse fremmede).

Tyskerne kaldte vikingerne for askomanner – askemænd – fordi en del af vikingeskibet var af aske-træ.

Da skandinaverne nåede det muslimske Spanien, fik de slet og ret navnet al-Majus – de hedenske monstre.