I en periode var oldnordisk det mest udbredte europæiske sprog. Det blev talt fra Vinland til Rusland.

Hvilket sprog talte vikingerne?

Hvor meget har skandinavernes sprog ændret sig siden vikingetiden og ville vi i dag kunne forstå vikingerne?

15. september 2019

Vikingerne talte i dialekter

I 1100-tallet fastslog den islandske lovsamling Grågåsen, at alle nordiske folkeslag talte det samme sprog – nemlig "dansk tunge".

Historikerne ved dog i dag, at sproget varierede meget i de forskellige nordiske lande.

Danskerne og svenskerne talte fx dialekten oldøstnordisk, mens vikingerne i Norge brugte den oldvestnordiske dialekt.

Kan kun gå 500 år tilbage

Omkring år 1000 var oldnordisk det mest udbredte europæiske sprog – fra Amerika i vest til Rusland i øst. 

Men efterhånden som skandinavernes magt blev svækket, mistede sproget også sin kraft. 

I stedet begyndte sprog fra sydligere lande at påvirke skandinaverne, så deres sprog udviklede sig til de nuværende - som ikke har meget tilfælles med vikingernes sprog.

Lingvister vurderer, at de fleste nulevende skandinavere ikke vil kunne forstå nordiske sprog fra før 1500-tallet.

Vikingerne talte lidt som islændinge

Kun i Island bruger indbyggerne i dag et sprog, der minder om vikingernes. 

På grund af øens beliggenhed i den nordlige del af Atlanterhavet har sproget siden vikingetiden ikke haft nær så mange ydre påvirkninger som fx dansk og svensk. 

Det betyder, at islændingene i dag ville kunne læse og forstå en oldnordisk tekst, da den kun vil afvige en lille smule i stavning, ordstilling og enkelte ords betydning.

Måske er du interesseret i...

Læs også