Hvilket sprog talte vikingerne?

Hvor meget har skandinavernes sprog ændret sig siden vikingetiden, og ville vi i dag kunne forstå vikingerne?

Vikingerne talte i dialekter

I 1100-tallet fastslog den islandske lovsamling Grågåsen, at alle nordiske folkeslag talte det samme sprog – nemlig "dansk tunge".

Historikerne ved dog i dag, at sproget varierede meget i de forskellige nordiske lande.

Danskerne og svenskerne talte fx dialekten oldøstnordisk, mens vikingerne i Norge brugte den oldvestnordiske dialekt.

Kan kun gå 500 år tilbage

Omkring år 1000 var oldnordisk det mest udbredte europæiske sprog – fra Amerika i vest til Rusland i øst.

Men efterhånden som skandinavernes magt blev svækket, mistede sproget også sin kraft.

I stedet begyndte sprog fra sydligere lande at påvirke skandinaverne, så deres sprog udviklede sig til de nuværende - som ikke har meget tilfælles med vikingernes sprog.

Lingvister vurderer, at de fleste nulevende skandinavere ikke vil kunne forstå nordiske sprog fra før 1500-tallet.

Vikingerne talte lidt som islændinge

Kun i Island bruger indbyggerne i dag et sprog, der minder om vikingernes.

På grund af øens beliggenhed i den nordlige del af Atlanterhavet har sproget siden vikingetiden ikke haft nær så mange ydre påvirkninger som fx dansk og svensk.

Det betyder, at islændingene i dag ville kunne læse og forstå en oldnordisk tekst, da den kun vil afvige en lille smule i stavning, ordstilling og enkelte ords betydning.