Tom Jersø/Shutterstock
viking shield reconstruction

Hvordan så vikingernes skjolde ud?

Rekonstruktioner af vikingeskjolde viser, at en beklædning af forskellige dyreskind gjorde de ellers ganske tynde og skrøbelige skjolde mere robuste.

Arkæologer har blot fundet få skjolde fra vikingetiden, fordi datidens træskjolde typisk rådnede bort efter kort tid i jorden.

De skjolde, som har overlevet tidens tand, viser, at vikingerne var udstyret med runde skjolde med en diameter på typisk 75-90 cm.

Skjoldene var lavet af tynde planker af forskellige træsorter, og rekonstruktioner har vist, at de flækker ret let, når de bliver ramt af sværd eller økse. For at gøre skjoldene mere hårdføre beklædte vikingerne dem med dyrehuder.

Når huderne tørrede, krympede de og trak træplankerne sammen, hvilket gjorde dem mere robuste.

Analyser foretaget af forskere fra bl.a. Aarhus Universitet har vist, at skjoldene var beklædt med lamme- eller hjorteskind på for- og bagsiden. Skjoldets kanter, som var tyndest, blev beklædt med tykt, robust kalveskind.

Nogle af de arkæologiske skjold-fund har små rester af maling, som viser, at skjoldene har været bemalet.

Dette bliver også bekræftet af de udhuggede og malede billedsten fra vikingealderen, som viser oldnordiske scener.

Formentlig blev de fleste skjolde malet i blot én farve, mens nogle også fik malet forskellige mønstre – fx et kors eller et solhjul.

VIKINGERNES VÅBEN:

  • SPYDDET var vikingens primære våben i krig og blev brugt som enten stik- eller kastevåben.
  • SVÆRDET var dyrt at fremstille og derfor forbeholdt de rigeste. Våbnet kunne være op til 90 cm langt.
  • ØKSEN var et populært valg blandt vikingerne. De største kampøkser blev svinget med to hænder i kamp.