O. Vaering/Bridgeman Images

Hvorfor forlod vikingerne Vinland?

Sagaer fortæller os, at danske vikinger sejlede til Nordamerika og bosatte sig i det nye land. Det vides dog ikke med sikkerhed, hvorfor vikingerne igen forlod området.

Ifølge Erik den Rødes saga sejlede vikingen Leif den Lykkelige til Nordamerika i omkring år 1000, hvor han grundlagde en bosættelse.

En anden saga – Grønlændernes saga – fortæller, at andre nordboer også drog mod det nye land, som blev døbt Vinland.

Med udgangspunkt i sagaerne fandt norske arkæologer i 1960’erne frem til, at Vinland efter alt at dømme lå på øen Newfoundland.

Her har arkæologer siden gjort flere fund, som bekræfter, at 80-90 europæere var til stede i den periode, som omtales i sagaerne.

Forskerne har bl.a. fundet jernsøm, glasperler og flere bygningsrester.

Hvorfor vikingerne rejste fra Vinland igen, er uklart.

Sagaerne fortæller, at nogle vikinger kom i kamp mod indianere, men det er usandsynligt, at de indfødte kan have fordrevet nordboerne.

Ifølge forskere var indianerne i Vinland for få til at udgøre en trussel.

Den egentlige årsag til vikingernes afrejse var formentlig, at nordboerne aldrig havde haft en plan om at slå sig ned i Vinland for bestandigt; fx har arkæologerne ikke fundet spor efter landbrug eller husdyr, og de fundne bygninger ligger tættere på hinanden, end de ville have gjort, hvis bosættelsen skulle have været permanent.