Knud den Store: Yngstesønnen blev konge af Nordeuropa

Knud blev konge af store dele af det nordlige Europa, hvor handel og kultur blomstrede i hans riger. Men vikingekongen måtte kæmpe hårdt for at nå magtens tinde.

I sommeren 1013 sejlede den danske vikingekonge Svend Tveskæg mod England med en mægtig invasionsstyrke. Målet var at vælte den engelske kong Ethelred 2. og erobre øriget.

Da den skandinaviske flåde gik i land i det nordøstlige England, tog Ethelred straks flugten til Normandiet og overlod magten til Svend Tveskæg.

I den danske konges følge var hans andenfødte søn: den 18-årige Knud.

Tveskæg sad kun på tronen i nogle få måneder, og allerede samme vinter døde kongen pludseligt og uventet.

Hans ældste søn, Harald, blev kronet til konge af Danmark. Lillebroren, prins Knud, var på det tidspunkt i spidsen for sin afdøde fars invasionsstyrke og stod til at arve England.

Før Knud kunne sætte sig på den engelske trone, vendte den detroniserede Ethelred tilbage med en stor hær for at genvinde sit tabte rige.

Broderen gav sin flåde

Unge Knud havde intet andet valg end at flygte til Danmark, hvor han opsøgte sin storebror.

Knud håbede, at de to brødre kunne regere Danmark sammen, men Harald afviste:

“Jeg glæder mig over din ankomst, kære broder, og er dig taknemlig, fordi du besøger mig.

Men det falder mig hårdt at høre, hvad du siger om rigets deling. Den arvelod, som vores fader med dit samtykke har overgivet mig, styrer jeg.

Det gør mig ondt at høre, du har mistet din arvelod, som var større end denne, og jeg er rede til at yde dig hjælp. Men mit rige vil jeg ikke dele”, forklarede Harald sin lillebror ifølge et æresskrift fra 1043.

For at undgå en borgerkrig mod sin bror gik Harald med til at låne Knud sin flåde, så han kunne tage kampen op med Ethelred.

I sommeren 1015 satte Knuds flåde på 200 langskibe og godt 10.000 mand sejl mod England.

“På dette store togt var ikke en eneste træl. Ej heller mænd befriet fra trældom. Ingen af ringe herkomst og ingen, der var svækket af alderdom.

Alle var de ædle og stærke mænd i deres bedste alder. Alle var de klar til enhver form for kamp.

Og alle var de så hurtige, at de hånede selv rytteres fart”, lyder beskrivelsen i æresskriftet.

Engelsk konge døde

Efter mere end et år med blodige slag og belejringer indgik Knud i oktober 1016 en aftale med den afdøde Ethelreds søn Edmund Jernside.

De to unge prinser delte England mellem sig, så Knud skulle herske nord for floden Themsen, mens Edmund Jernside fik lov til at regere områderne mod syd.

Blot en måned senere døde Edmund imidlertid, og via et hurtigt strategisk ægteskab med Ethelreds enke herskede Knud snart over alle dele af England.

Men vikingekongen var ikke tilfreds. Og da hans storebror Harald døde i 1018, rejste den engelske konge til Danmark, hvor han snart lod sig krone til konge af Danmark under navnet Knud 2.

Efter kroningen rejste Knud tilbage til England, og de norske og svenske konger, Olaf Haraldsson og Anund Jakob, søgte at udnytte Knuds fravær ved at indlede flere angreb på Danmark.

Også Knuds betroede stedfortræder på den danske trone forsøgte at tilrane sig magten, men Knud rejste tilbage til Danmark og fejede al modstand til side.

Stedfortræderen blev straffet en tidlig morgen i en kirke i Roskilde, hvor han blev dræbt af Knuds mænd.

Knud blev blot 40 år

De to opportunistiske konger af Norge og Sverige blev sat på plads i 1026 i et slag i Skåne.

Med ét var Knud den mest magtfulde mand i Nordeuropa.

Og da paven året efter kronede den tyske greve Konrad til tysk-romersk kejser i Rom, gik Knud side om side med Europas mægtigste mand i processionen.

På rejsen hjem fra Rom kunne kong Knud i et brev proklamere, at han nu var konge af England, Danmark, Norge og dele af Sverige.

Som blot 40-årig døde Knud i 1035 og blev begravet i Englands daværende hovedstad Winchester.

Inden sin død havde kongen udvidet sit allerede mægtige rige til også at omfatte Island og Skotland – og dermed kæmpet sig til en plads i historiebøgerne som her­sker over et af de største nordiske imperier.

Samme historiebøger beskriver i dag Knud 2. som en vis og succesfuld konge.

Med sværd og velvalgte alliancer skabte han et enormt imperium, hvor hans undersåtter oplevede stor kulturel og økonomisk fremgang.