Pixabay
tal matematik

Kunne vikingerne regne?

Vikingerne var driftige og succesfulde handelsfolk. De har uden tvivl været i stand til at foretage de beregninger, der var nødvendige for ikke at blive taget ved næsen. Men vikingerne havde ikke noget talsystem og har formentlig brugt småsten til at lægge sammen og trække fra – som bl.a. romerne havde gjort langt tidligere. Mængdeangivelsen blev skrevet ned med tegn, der mindede om romertal, hvor hvert tegn stod for et bestemt antal.
Vikingernes skrifttegn, runerne, blev ikke brugt til at angive tal og mængder. I de senere islandske sagaer fra 1200-tallet blev tal skrevet med bogstaver, men de er muligvis føjet til senere. Det er dog sandsynligt, at forfatterne har brugt vikingernes talsystem – ellers ville de nok have anvendt de arabiske tal, som i samme periode vandt udbredelse i hele Norden, og som vi stadig bruger.
Den danske kong Valdemar Sejr ville i 1231 have styr på sit skattegrundlag, og hans embedsmænd nedskrev med arabiske tal værdien af alle frie danske mænds faste ejendom. Det havde ikke været muligt, hvis de havde brugt vikingernes bogstavtal.