Vegard Vike/KHM, UiO
Gokstad Vikingeskib stålkonstruktion

Olieborings-teknologi skal redde Norges vikingeskibe

Verdens bedst bevarede vikingeskibe slår revner, fordi museet i Oslo ikke længere er egnet til at opbevare de skrøbelige skibskonstruktioner. Men nu er hjælpen på vej fra en uventet kant.

De bedst bevarede vikingeskibe i verden, Gokstad-skibet, Oseberg-skibet og Tune-skibet, har været udstillet på Vikingeskibsmuseet i Oslo i næsten et århundrede sammen med hundredvis af genstande, der blev fundet i deres gravhøje.

Men skibene har i årevis været hårdt udsat pga. de gamle bygninger og mange besøgende. Da der i 2019 dukkede to store revner op i Gokstad-skibet, indså konservatorerne, at tiden var ved at løbe ud.

Men de skrøblige skibe er aldrig blevet flyttet siden de kom til museet, og den mindste fejl under processen kunne potentielt føre til permanente skader.

Nu fortæller museet, at de endelig har fundet løsningen – og svaret kom fra olieindustrien i Nordsøen.

Gokstad vikingeskib

I det gamle museum var det muligt at komme ganske tæt på vikingeskibene. Hallerne var ofte fyldt med mennesker.

© Colgill / Wikimedia Commons

Museum fik 12 gange flere besøgende end beregnet

Det har længe været tydeligt, at de berømte norske vikigneskibe skulle flyttes til et nyt museum. Da Vikingeskibsmuseet åbnede i 1926, var det designet til ca. 40.000 årlige besøgende. Da museet lukkede i 2021 pga. renovationer, var det imidlertid blevet Norges mest populære museum med over en halv million årlige besøgende.

Skibene stod frit fremme i åbne haller, så vibrationer fra alle de mange besøgende, temperatur- og fugtighedsændringer, samt almindelig slid satte dem med tiden i stor fare. De understøttende konstruktioner, der holdt skibene oprejst, var også utilstrækkelige til at holde plankerne stabile over tid.

VIDEO – Se arbejdet med at få vikingeskibene beskyttet:

Video

Et nyt museum skulle bygges, men en international kommission af eksperter fastslog allerede i 2012, at skibene var for skrøbelige til at overleve en flytning til et andet sted i landet. Derfor blev planen i stedet at udvide det nuværende vikingeskibsmuseum.

Selv dette kræver dog, at skibene skulle beskyttes og flyttes nogle hundrede meter – og her startede problemerne.

Stålkonstruktion sikre imod vibrationer

Vikingeskibene er ganske unikke, og der simpelthen ingen i verden, der har erfaringer med at flytte så gamle og skrøbelige skibe.

Konservatorerne fra det statslige norske projekt SGO (Sikringen af Objekter) talte med mange eksperter og løsningen endte med at blive 50 tons tunge stålkonstruktioner lavet af det norske firma Imenco, der især er kendt for at beskæftige sig med teknologi til boreplatforme i Nordsøen.

De enorme stålskeletter vil reducere de rystelser, som skibene ellers ville blive udsat for under det store byggearbejde med at skabe det udvidede museum.

“Energien fra byggeprojektet bliver fanget i disse stålbjælker og reduceret af vibrations-isolatorere. På denne måde bliver vikingeskibene udsat for minimale vibrationer og rystelser”, forklarer David Hauer, konservator ved SGO.

Rystelserne vil dog stadig være tæt overvåget og hver eneste medarbejder på byggepladsen vil have en særlig alarm, som begynder at bippe, hvis vibrationerne i jorden bliver målt til at være for høje.

Når tiden er inde, vil stålkonstruktionen også kunne placeres på skinner, så skibene let kan trækkes til deres nye lokaler. Den nye facilitet skal efter planen have topmoderne klimakontrol og tre gange så meget plads til at huse skibene.

Det udvidede vikingeskibsmuseum skal efter planen stå færdigt i 2026.

Gokstad Vikingeskib stålkonstruktion

Stålbjælkerne omkring vikingeskibet opfanger vibrationer fra museumsbyggeriet. Skibet kan desuden flyttes nænsomt vha. konstruktionen.

© Vegard Vike/KHM, UiO