Vikingerne bragte spedalskhed til Irland

Da vikingerne bosatte sig i Irland, videreførte de viden om skibsbyggeri, krigsførsel og handel og grundlagde bl.a. Dublin. Men ny forskning tyder på, at de også inficerede den isolerede ø med en af middelalderens mest frygtede sygdomme.

Ny forskning tyder på, at vikingerne ikke bare plyndrede og bosatte sig i Irland, men også bragte en af historiens mest frygtede sygdomme med sig – spedalskhed.

Forskere fra Queens University i Belfast har undersøgt fem irske skeletter, der viser spor efter sygdommen. De døde i 900-1200-tallet og har to typer af bakterien M. leprae, som forårsager spedalskhed.

Fund giver vigtig viden om sygdommens ophav

De to typer er identiske med typer, som kendes fra vikingetiden i Skandinavien. Baseret på strontium-analyser af skeletterne kan forskerne se, at to af de syge voksede op i Skandinavien.

“Som en forholdsvis isoleret ø i det yderste Vesteuropa har undersøgelserne i Irland potentiale til at give os vigtigt viden om spedalskhedens historiske ophav”, forklarer professor Eileen Murphy fra Queens University.

Vikingerne smittede også i England

Spedalskhed smitter ved berøring med åbne sår og medfører svære misdannelser. Fra Romerriget spredtes sygdommen i Europa, men i Irland er der ikke fundet spor efter sygdommen fra før vikingernes ankomst i 795.

Det er ikke første gang, vikingerne beskyldes for at tage spedalskhed med sig over havet. De to lepra-typer, som kendes fra Skandinavien, er tidligere fundet i engelske skeletter fra samme periode.