Vikingerne tog cannabis med til Nordamerika

Nye udgravninger ved en vikingeboplads på en canadisk ø tyder på, at vikingerne havde cannabis med til Nordamerika. Kulstof-14-analyser viser også, at vikingerne kan have været i Nordamerika mere end 100 år længere, end forskerne tidligere havde beviser for.

Dyrkning af hampplanten var ikke ualmindeligt blandt vikingerne.

© Shutterstock

Et internationalt forskningshold har fundet cannabis-pollen tæt ved en vikingeboplads på den canadiske ø Newfoundland. Her er også beviser på, at vikingerne var i Canada i længere tid end hidtil antaget.

Vikinger var i Canada i flere hundrede år

Fundene stammer fra en mose, der ligger ved vikingebopladsen L'Anse aux Meadows (vigen i egene), som blev anlagt omkring år 1000. 30 meter nede i mosen lå et lag af organisk materiale, som er blevet kulstof-14 dateret til at stamme fra mellem 1100- og 1200-tallet.

Tidligere har forskerne ellers ment, at vikingerne forlod pladsen indenfor 100 år. Laget ligner ifølge arkæologerne andre “kulturelle lag fra vikingerne i Nord­atlanten”. De fandt bl.a. resterne af to biller, der stammer fra henholdsvis Grønland og Arktis, samt pollen fra valnødder og cannabis, der ikke vokser naturligt i området.

Tæt ved den arkæologiske udgravning på Newfoundland, kan du opleve den genskabte version af vikingebopladsen L'Anse aux Meadows.

© Shutterstock

Fundene kan også stamme fra indianere

Hvorvidt vikingerne udnyttede cannabis som rekreativt stof, er forskerne dog påpasselige med at konkludere. Der er tidligere fundet beviser på, at vikingerne dyrkede hamp i Norge, men alt tyder på, at det her primært blev brugt til tøj.

Andre forskere tvivler på, at fundene stammer fra vikinger. Arkæolog Birgitta Wallace fortæller fx, at der ikke findes beviser på, at vikingerne har bygget noget på bopladsen siden 1000-tallet.

Hun mener, at fundene stammer fra de indfødte indianere, som har brugt pladsen efter vikingerne.

Forskerne vil fortsætte deres udgravninger nær L'Anse aux Meadows i august i år, i forsøger på at finde nogle håndfaste svar på de nordamerikanske vikingers levevis.