Shutterstock
Viking med hund

Vikingerne tog deres husdyr med til England

I 865 e.Kr. blev England erobret af en enorm hær på tusindvis af vikinger. Hidtil har forskerne troet, at vikingerne plyndrede sig til hvad de skulle bruge, men kemiske analyser tegner et andet billede.

Efter at have plyndret de engelske kyster i omkring 70 år, fik vikingerne i 865 e.Kr. nok blod på tanden til at gennemføre fuldbyrdig invasion af de britiske øer.

"Den store hedninge hær", som vikingernes invasionsstyrke siden er blevet kaldt, erobrede store dele af England under ledelse af den legendariske viking Ragnar Lodbrogs sønner.

Men viden om hærens nærmere sammensætning har altid været utrolig begrænset og genstand for historisk debat.

Nu har et hold britiske og belgiske forskere imidlertid gennemført en avanceret kemisk analyse af menneske- og dyreknogler fundet ved vikingernes grav- og ligbrændingssted, Heath Wood, i det centrale England. Resultaterne tyder på, at vikingerne slæbte meget mere med hjemmefra end hidtil antaget.

Vikingegrav ved Repton England

Mange af vikingegravene i Heath Wood blev udgravet i 1980'erne. De i alt 59 gravhøje er nogle af de vigtigste arkæologiske spor efter Den store hedningehær i England.

© Martin Biddle

Kæledyr blev begravet med deres ejer

Under udgravningen af gravhøjene i Heath Wood fandt arkæologer knogler fra bl.a. heste, hunde og grise. Tidligere har historikerne antaget, at vikingehæren ikke tog husdyr med på deres skibe, men plyndrede dem fra lokalbefolkningen, efter de var ankommet.

Strontium isotop-analyser af dyreknoglerne har vist, at dyrene ikke stammede fra England. Analyserne foretages ved, at sammenligne strontium-isotoperne i fx knogler med strontium-isotoper i lokale planter. Hvis der er stor lighed, stammer knoglerne og planterne sandsyndligvis fra samme område.

“Vores primære kilde fra perioden, Den angelsaksiske Krønike, fortæller at vikingehæren stjal heste i England fra de lokale, men vores isotopiske undersøgelser viser, at dette ikke er hele historien – de medbragte også dyr fra deres hjemland”, fortæller Tessi Löffelmann, doktorgradsforsker ved Durham Universitet.

“Det fortæller os også, hvor meget vikingerne satte pris på deres heste og hunde, som de bragte med fra Skandinavien. Når ejeren døde, blev deres dyr ofret, så de kunne blive begravet sammen med dem,” supplerer Julian Richards, professor ved Yorks Universitet, som også har været tilknyttet den nye undersøgelse.

Igennem strontium isotop-analyserne fandt forskerne frem til, at alle tre husdyr de undersøgte sandsynligvis stammede fra Norge eller det centrale Sverige.

Lokale blev en del af vikingernes hær

Forskerne undersøgte også menneskerknogler fra ligbrændningsstedet og opdagede, at flere personer faktisk ikke var opvokset i Skandinavien, men kom fra det centrale England.

Ifølge forskerne tyder det på, at vikingerne udvidede deres hær ved at rekruttere lokale engelske krigere.

Det nye studie puster desuden endnu engang til debatten om størrelsen på hedningehæren. Hvor nogle historikere har argumenteret for, at den kun var på nogle hundrede mand, har andre ment den var på mange tusind. Når vikingerne tog selv deres husdyr med, tyder det på, at hæren har haft en anseelig størrelse.