Fødte Maria virkelig Jesus i en stald?

Kan det virkelig passe, at Maria fødte det lille Jesusbarn i en stald?

Ifølge Juleevangeliet måtte Josef og Maria tage til takke med en stald, da de ankom til Bethlehem, fordi byens herberg var fulde.

Fandtes der overhovedet et herberg?

Som udgangspunkt sætter historikerne spørgsmålstegn ved, om der overhovedet fandtes et herberg i Bethlehem på det tidspunkt.

Byen var meget lille og havde ingen handelsmæssig betydning, så der har næppe været grundlag for et herberg. Især fordi der kun var få kilometer til den meget større by Jerusalem.

Et hvilested uden for byen

Men vi bliver nok klogere af den gamle græske oversættelse af Lukas-evangeliet. Den omtaler ikke et herberg, men bruger ordet kataluma, som betyder et sted at hvile sig.

Den slags fandtes ofte i mindre bysamfund i oldtidens Mellemøsten, men stedet lå typisk lige uden for byen - tæt ved en brønd eller kilde. Det kan have været overdækket, muligvis med et stort telt som hos områdets beduiner. Eller det har været en plads, hvor sten og klipper var ryddet til side, så de rejsende selv kunne bygge et ly for natten.

Blev Jesus født i en klippehule?

Da den romerske kejser Augustus gennemførte folketælling, har der sikkert været en del rejsende i Bethlehems kataluma. Den romerske besættelsesmagt havde nemlig bestemt, at enhver borger med sin familie skulle rejse til det sted, hvorfra mandens slægt stammede.

Da veerne meldte sig, har Josef og Maria sandsynligvis trukket sig væk fra de andre rejsende og har søgt ind i en af de mange klippehuler. Disse klippehuler blev langt op i moderne tid brugt til at opstalde dyr for natten – hvilket jo også har lunet. Samtidig har hulen værnet mod bjerglandets vinde en kold decembernat.