Mussolini: Julen er kapitalisternes fest

Den italienske diktator hadede julen og alt, den bragte med sig.

Selvom Mussolini hadede julen, benyttede han alligevel lejligheden til at give sig selv en højere rank i julegave.

Mussolini fjernede julen

"Mussolini har igen angrebet julen".

Sådan skrev Galeazzo Ciano, Italiens udenrigsminister og Benito Mussolinis svigersøn, i sin dagbog i 1941.

Mussolini var nemlig indædt modstander af julen. Han afskyede kapitalisme, og for ham var julen en ærkekapitalistisk fest, der udelukkende handlede om at grådighed og forbrug.

Mussolini var dog klar over, at han ikke direkte kunne forbyde sine katolske landsmænd at holde jul. I stedet forbød han alle aviser på nogen måde at nævne julen og Jesu' fødsel.

Og på juleaftensdag forsøgte han at holde så mange af Italiens ledende skikkelse ude af kirkerne ved at planlægge så mange møder som muligt.

”Julen er ikke andet end endnu en dag i december. Og jeg er den mand i verden, som føler mindst for denne religiøse fejring", udtalte diktatoren.

Nazisterne skuffede Mussolini

Kapitalismen var imidlertid ikke Mussolinis eneste anke mod julen. Han hadede generelt al religion og håbede endda på, at nazisterne ville indgå i en alliance mod julen:

"Han er overrasket over”, skrev svigersønnen Ciano, “at tyskerne ikke allerede har forbudt denne højtid, som kun minder ham om én ting: Fødslen af en jøde, der gav verden degenererede og destruktive idéer, og som på udspekuleret vis lod Italien gå i opløsning i hænderne på paverne".

Mussolini fik ny titel i julegave

Trods sit had til julen som en kapitalistisk gaveregn, gik han ikke af vejen for at forkæle sig selv.

Juleaften 1925 udskrev han nemlig den såkaldte Julelov, som ændrede hans titel fra "præsident for ministerrådet" til "regeringschef".

Den nye titel betød, at kongen nu var den eneste, der kunne afsætte Mussolini, og at han ikke længere stod til ansvar over for parlamentet.

Mussolini havde netop givet sig selv en fuldbyrdet diktator-titel i julegave.