Hvad er Zone Rouge?

I dag, over hundrede år efter 1. verdenskrigs afslutning, er området omkring Verdun stadigvæk en miljø- og sikkerhedsmæssig farezone.

Navnet Zone Rouge – Den røde zone – dækker over et område af det nordøstlige Frankrig, som har været afspærret siden 1. verdenskrig.

Området blev isoleret af den franske regering umiddelbart efter krigen og strakte sig over ca. 12.000 km², der ifølge myndighederne ikke længere egnede sig til menneskelig beboelse, landbrug eller skovdrift.

Zone Rouge var hærget efter krigens mange voldsomme kampe – bl.a. slaget ved Verdun, der kostede over 300.000 liv.

Kampene efterlod et arret landskab, et utal af lig og et stort antal ueksploderede bomber og granater.

Især var den franske regering bekymret for, om eksplosiverne kunne indeholde kemiske midler, som første gang blev brugt på slagmarken under 1. verdenskrig.

Kampene ved Verdun var de længste i første verdenskrig og resulterede i en massiv ødelæggelse af den omkringliggende natur.

© Wikimedia Commons

Bekymringen var velbegrundet, for så sent som i 2004 målte forskere, at jorden og vandet i Zone Rouge havde et ekstremt højt indhold af arsenik.

Andre undersøgelser har påvist alarmerende store mængder af bl.a. bly, kviksølv og klor i undergrunden, og i 2012 fik beboerne nær Zone Rouge forbud mod at indtage lokalt drikkevand pga. kemikaliefund.

Også plante- og dyrelivet er stadig plaget af 1. verdenskrigs giftstoffer. Fx har forskere registreret høje forekomster af bly i leveren fra døde vildsvin.

Med tiden er store dele af området ­blevet renset, og de strenge restriktioner slækket, så jorden kan blive taget i brug igen. I dag dækker det afspærrede Zone Rouge blot omkring 100 km².

Det svarer til et område på størrelse med Paris. Men Zone Rouge rummer stadig store mængder farer i form af bl.a. eksplosiver, og myndighederne vurderer, at en ­komplet rensning kan vare op til 700 år.