Shutterstock

100-årig kz-vagt anklages for 3.518 mord

Tiden er ved at løbe fra anklagemyndighederne. Den aldrende nazist kan blive den sidste, der stilles til ansvar for sine forbrydelser.

Som årene går, er færre og færre ansvarlige for holocaust endnu i live. De få, der stadig lever, er ofte for svækkede til, at de kan retsforfølges for deres forbrydelser.

Det er derfor lidt af en sensation, at Tyskland nu stiller en 100-årig lejrvagt fra koncentrationslejren Sachsenhausen foran en dommer. Den aldrende vagt kan meget vel blive den sidste nazist, der kommer til at stå til ansvar for sine ugerninger.

Retten har vurderet, at den 100-årige er i stand til at gennemføre retssagen, men at retsdagene skal være korte – af hensyn til den anklagedes alder og helbred.

“Neutral zone, der bliver uden varsel skudt med skarpt”, advarede et skilt i kz-lejren Sachenhausen.

© Shutterstock

100.000 døde i kz-lejren

Den anklagede tjente som menigt medlem af nazistpartiet i kz-lejren Sachsenhausen fra 1942 til 1945. Fra lejrens oprettelse i 1936 til 1945 var der over 200.000 indsatte i lejren, hvoraf ca. 100.000 omkom.

Myndighederne i Tyskland mener at kunne bevise, at den anklagede vagt var delagtig i mordene på mindst 3.518 af lejrens indsatte.

I alt har anklagemyndigheden 17 aldrende nazi-bødler i kikkerten lige nu, men det er tvivlsomt om ret mange af dem kommer for retten. Kun sagen mod en 96-årig kvinde, der var sekretær for lejrkommandanten i kz-lejren Stutthof, skal føres sideløbende med kz-vagtens rettergang.