Claus von Stauffenberg: Et bordben fra at ændre verdenshistorien

Hvorfor var det så svært at få ram på Hitler? Mindst 20 attentatplaner mod Hitler mislykkedes. Tættest på succes var Stauffenberg og en kreds af højtstående officerer, men Hitler havde ikke opbrugt sine ni liv.

Stauffenberg og Hitler.
© Wikimedia Commons/Shutterstock

Da 2. verdenskrig brød ud, kæmpede oberstløjtnant Claus von Stauffenberg loyalt ved Hitlers side.

Men de sviende nederlag på Østfronten og en invaliderende krigsskade forvandlede ham til en indædt modstander af Føreren, og derfor modnedes tanken hos ham: Hvis det elskede fædreland skulle bestå, måtte Hitler dø.

Andre officerer havde tænkt den samme tanke. Et stort kup, der involverede en komplet plan for magtovertagelsen efter Hitlers død, var nemlig under udarbejdelse, og Claus von Stauffenberg valgte selv rollen som Hitlers bøddel.

Følg Stauffenbergs vej fra aristokratisk patriot til drabsparat stabsofficer med adgang til det allerhelligste: Hitler selv og de rum, hvor Føreren opholdt sig.

Den 7. april 1943 kører Claus Graf Schenk von Stauffenberg i sin bil gennem ørkenlandskabet nær byen Mezzouna i Tunesien.

Den 35-årige tyske oberstløjtnant er udstationeret i den afrikanske udørk for at hjælpe Nazityskland til sejr over de allierede i Nordafrika.

Pludselig flyver 20 britiske krigsfly ind over området og sender en regn af maskingeværkugler ned over de tyske tropper.

Stauffenbergs bil bliver gennemhullet, og han mister sit venstre øje, to fingre på venstre hånd og hele sin højre hånd under angrebet.

I de efterfølgende tre måneder er Stauffenberg indlagt på et militærhospital i München. Siden det ødelæggende nederlag i Stalingrad året før har Stauffenberg i stigende grad mistet troen på, at Adolf Hitler kan føre Tyskland til sejr i 2. verdenskrig.

Det fejlagtige felttog i Nordafrika er dråben, der får bægeret til at flyde over for den desillusionerede og invaliderede officer. Op af hospitalssengen stiger derfor modstandsmanden Stauffenberg.

Med en sort klap for øjet og alvoren mejslet i ansigtet forlader Stauffenberg hospitalet. Han er ikke længere i tvivl: Adolf Hitler må og skal dræbes, hvis ikke Det Tyske Rige skal ende i ruiner.

Som Claus von Stauffenberg efter sit hospitalsophold beskriver det i et brev til sin hustru, Nina von Lerchenfeld:

“Jeg har følelsen af, at jeg må gøre noget for at redde riget. Jeg vil aldrig kunne se børnene og konerne til de faldne soldater i øjnene, hvis ikke jeg gør alt for at forhindre denne meningsløse massakre”.

Stauffenberg så med foragt på Weimarrepublikken

Claus von Stauffenberg.

Claus von Stauffenberg, inden han mistede sit venstre øje, højre hånd og to fingre på den venstre.

© Wikimedia Commons

Claus von Stauffenberg var nærmest forudbestemt til en karriere som officer fra det øjeblik, han kom til verden den 15. november 1907.

Faren var hofmarskal for kongen af Württemberg, og moren, der var af preussisk officersslægt, arbejdede som dronningens hofdame.

Familien Stauffenberg boede på anden sal i Det Gamle Slot i Stuttgart, der husede Württemberg-kongefamilien, indtil 1. verdenskrig brød ud, og det tyske monarki i 1918 blev opløst til fordel for den nye tyske Weimarrepublik.

Som 13-årig begyndte Claus von Stauffenberg på Eberhard-Ludwigs-Gymnasium i Stuttgart. Her var væggene dekoreret med sætningen “Dulce et decorum est pro patria mori” – det er smukt og ærefuldt at dø for fædrelandet. Dette motto lå Claus von Stauffenbergs hjerte nært hele livet.

Som ung drømte Claus von Stauffenberg om at læse til arkitekt eller blive professionel cellist. Men i 1926 droppede han alle planer om en akademisk karriere og sluttede sig til Bambergs 17. rytter- og kavaleriregiment, som hans familie havde en lang tradition for at tjene i.

Her blev Claus von Stauffenberg introduceret for digteren Stefan George. I sit værk, “Det nye rige”, fra 1928 beskriver George visionen for en ny type samfund, der skal styres af et aristokrati i en hierarkisk orden, anført af en vis og karismatisk fører.

Stefan George med Claus og Berthold von Stauffenberg.

Den tyske digter Stefan George i 1924 med to unge beundrere, Claus von Stauffenberg og hans bror Berthold.

© Public domain

Den politiske ideologi var lige, hvad unge Stauffenberg hungrede efter. Ligesom mange andre aristokrater i Tyskland havde han kun foragt tilovers for Weimarrepublikken.

Stauffenberg ønskede, at Tyskland skulle vriste sig løs af Versailles-traktatens lænker og få stoppet krigsskadeserstatningerne, der reducerede Tyskland til en amputeret stormagt i en endeløs gældsspiral.

Sådan kvalte nazisterne modstanden

Heilende tyskere og én modstander.

Alle heiler – bortset fra én. Han risikerede alt fra arrestation til dødsstraf for sin stille protest. Billede fra søsættelse af et skib i Hamborg i 1936.

© Wikimedia Commons

Hvem der kunne rejse tilbage i tiden og dræbe Hitler. Det tankeeksperiment er der mange, der har gjort. Men hvad forhindrede tyskerne i selv at gøre det?

Hjernevaskning

Den nazistiske ungdomsorganisation Hitlerjugend blev allerede oprettet inden nazisternes magtovertagelse. Ved 2. verdenskrigs udbrud blev det lovpligtigt for alle drenge at være medlem af Hitlerjugend. I Hitlerjugend blev børn helt ned til 10-årsalderen trænet som soldater, og de blev indoktrineret til at betragte Hitler som en Gud.

Det hemmelige politi

Gestapo fik fra 1936 fuld bemyndigelse til at arbejde uden for loven. Det gjorde anholdelse, tortur og endda likvidering uden rettergang legitim. Nazisterne gjorde intet for at skjule Gestapos brutalitet - ryet tjente nazisternes sag. Gestapo havde aldrig mange ansatte, så i praksis fandt telefonovervågning og åbning af breve aldrig sted i stor stil. Derimod nød Gestapo godt af en stor opbakning fra stikkere i befolkningen.

Domstolene kuppet

I 1934 blev en ny retsinstans, Volksgerichtshof, oprettet på Hitlers ordre. Han var utilfreds med, at de fleste af de anklagede for rigsdagsbranden i 1933 blev frikendt ved de konventionelle domstole. Politiske sager blev fra og med 1936 behandlet ved denne nye folkedomstol, herunder alle attentater og forsøg på at underminere regimets magt. Dommen for de fleste typer af modstand blev rutinemæssigt udmålt til dødsstraf.

Hitler havde mindst ni liv

Stauffenbergs komplot var ikke det eneste forsøg på at likvidere Hitler. Mindst to tyske officerer var tæt på at få ram på Hitler med selvmordsbomber. Begge gange forhindrede tilfældigheder planernes udførelse. I alt var der mindst 20 attentatforsøg mod Hitler. Hitler overlevede blandt andet et forgiftet brev og en tidsindstillet bombe forklædt som en flaske cognac. Hitlers hang til at ændre sine planer i sidste øjeblik var flere gange årsag til, at attentatforsøgene fejlede.

Forbillede for den ariske race

Da den karismatiske Adolf Hitler kom til magten i 1933, håbede Claus von Stauffenberg, at Tyskland havde fået den fører, der kunne genskabe Tysklands storhed.

Stauffenberg blev aldrig medlem af nazistpartiet, men i lighed med det store flertal i Tyskland sluttede han op om den nazistiske fører.

Ifølge Stauffenbergs regimentleder, Hans Walzer, var den unge patriot en gevinst for Det Tredje Riges støt voksende militær. I et brev beskrev Walzer sin nyligt udnævnte løjtnant i rosende vendinger:

“Han (Stauffenberg, red.) er en pålidelig og uafhængig karakter med selvstændig vilje og dømmekraft. Han har et lysende intellekt og besidder enestående taktiske og tekniske evner”.

Både privat og blandt sine kolleger i militæret var Claus von Stauffenberg kendt som en yderst charmerende og veltalende mand, der skabte sig nye venner, hvorend han færdes.

Han var velbevandret i tysk kultur og litteratur, besad et smukt, arisk udseende og var brændende patriotisk. Kort sagt: Et forbillede for den nye generation, som nazisterne ønskede skulle genopbygge Tyskland.

I 1939 var Stauffenberg med til at invadere Polen, og selvom han havde fordømt nazisternes klapjagt på jøderne under Krystalnatten året før, i november 1938, lå racismen tilsyneladende ikke den unge officer helt fjernt. I et brev til sin kone skrev Stauffenberg om polakkerne:

“Befolkningen er en utrolig pøbel, rigtig mange jøder og rigtig mange folk af blandet race. Et folk, som kun føler sig veltilpas under pisken. Det er helt afgørende, at vi begynder en systematisk kolonisering af Polen. Men jeg er heller ikke bange for, at det ikke vil ske”.

Stauffenbergs opbakning til Hitler svandt ind

Claus von Stauffenberg som kavaleriofficer.

Stauffenberg som kavaleriofficer.

© Wikimedia Commons/Bundesarchiv

Fra 1939 og frem til 1941 var Stauffenberg en lydig officer, som fulgte nazisternes linje.

Da Adolf Hitler udnævnte sig selv som øverstkommanderende i slutningen af 1941, begyndte Stauffenbergs begejstring for Føreren dog at svinde ind.

Stauffenberg deltog i Tysklands invasion af Sovjetunionen i 1941, men måtte også sande, at Hitler havde forregnet sig.

I vinteren 1941 satte Den Røde Hær en modoffensiv ind, som forvandlede den tyske blitzkrieg til en langstrakt og opslidende duel mellem de to militærmagter.

“Stalingrad er for mig at se endnu ikke et tabt slag, men afslører et lederskab, som, hvis det ikke ændres, uden tvivl vil føre til den største katastrofe i hele krigen”, sagde Stauffenberg i 1942.

Han havde bestyrtet læst rapporter om, hvordan tusindvis af tyske soldater frøs ihjel i den russiske vinter, fordi Hitler nægtede at erkende, at krigen på Østfronten trak ud.

Efter luftangrebet nær Mezzouna i Tunesien i 1943, der invaliderede Stauffenberg, var den desillusionerede officer ikke længere i tvivl: Hitler måtte fjernes fra magten for enhver pris, hvis løftet om Tysklands storhed skulle indfries.

Når diktatoren var ude af billedet, skulle Værnemagten overtage styringen med landet, mente Stauffenberg. Han havde med egne øjne set, hvordan et svagt demokrati (Weimarrepublikken) kunne gøre uoprettelig skade på Tyskland.

En autoritær styreform a la det tidligere Tyske Kejserrige, men med magten centreret omkring militæret, var vejen frem for Det Tyske Rige, mente Stauffenberg.

Havde han fået sin vilje, ville Tyskland altså sandsynligvis være blevet forvandlet til et militærdiktatur.

Kupmagere lånte Hitlers egen nødplan

Mødelokalet i Ulveskansen efter bombningen.

Hermann Göring og andre nazispidser besigtiger det sønderbombede mødelokale.

© Wikimedia Commons/Bundesarchiv

“Operation Valkyrie” var navnet på den nødplan, som nazisterne havde klar i tilfælde af et kupforsøg mod dem. Stauffenberg og co. fik fingre i nødplanen og brugte den som en drejebog for deres magtovertagelse.

Claus von Stauffenberg og hans medkupmageres planer om at tage magten i Nazityskland var modelleret over en omfattende nødplan ved navn “Operation Valkyrie”, som ironisk nok var udtænkt for at sikre Det Tredje Rige mod et kup.

“Operation Valkyrie” var officielt godkendt af Hitler og skulle træde i kraft, hvis der udbrød oprør blandt Tysklands millioner af krigsfanger, udenlandske tvangsarbejdere og indsatte i koncentrationslejrene.

Ifølge planen skulle den såkaldte reservehær gribe magten ved en umiddelbar trussel, sikre regeringshovedkvarteret i Berlin og nedkæmpe “indre uroligheder”.

Netop reservehæren var nøglen i kupmagernes planer om at få magten i Tyskland efter attentatet på Hitler.

Reservehæren var udset til at afvæbne SS, mens politiet anholdt ministre og partiledere. Reservehæren skulle også overtage kontrollen med radiostationerne og ad den vej udsende erklæringer om undtagelsestilstanden til det tyske folk.

I alt 200 personer, hvoraf halvdelen var officerer, deltog i “Operation Valkyrie”. Alle blev efterfølgende enten fængslet eller henrettet.

“Operation Valkyrie” skulle redde Tyskland

Da Claus von Stauffenberg kom til hægterne igen efter hopsitalsopholdet, blev han kontaktet af modstandsmanden Henning von Tresckow. Han var officer ved Ersatzheer (reservehæren) og drømte også om at gøre en ende på Hitler.

Tresckow introducerede Stauffenberg for general Friedrich Olbricht, der ledede en lille kreds af antinazistiske modstandsfolk i hæren. Sammen begyndte de at planlægge mordet på Hitler.

“Det drejer sig ikke længere om Føreren, ej heller om fædrelandet, ikke om min kone og mine fire børn, men det drejer sig om hele det tyske folk”, skrev Claus von Stauffenberg om missionen.

Under navnet “Operation Valkyrie” planlagde de oprørske officerer at likvidere Hitler ved at placere en bombe i Førerens hovedkvarter Ulveskansen.

Når Hitler var ude af spillet, ville modstandsfolkene erklære undtagelsestilstand, så hæren kunne overtage magten. Herefter skulle hæren afvæbne SS og politiet samt tage ministre og partiledere i varetægt og dermed knuse nazi-regimet.

Hitler i ølstuen i München i 1939.

Hitler i ølstuen i München i 1939, inden Georg Elsers bombe eksploderer.

© Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo/Imageselect

Modstand i det store og det små

Stauffenbergs medsammensvorne udryddet “uden nåde”

Stauffenberg og Hitler ved Ulveskansen.

Så tæt var Stauffenberg (yderst til venstre) på Hitler. Billedet er taget i Ulveskansen den 15. juli 1944, 5 dage før attentatet.

© Creative Commons

Den 1. juli 1944 faldt de sidste brikker i “Operation Valkyrie” på plads.

Her fik Claus von Stauffenberg rang af oberst og blev udnævnt til stabschef for reservehæren, hvilket gav ham direkte adgang til de militærmøder i Ulveskansen, hvor Hitler var til stede.

Den 20. juli deltog Stauffenberg i et militærmøde med Hitler og flere andre topnazister. Med sig havde han en kuffert med en tidsindstillet bombe.

På et tidspunkt placerede Stauffenberg kufferten på gulvet under det massive egetræsbord, forsamlingen sad ved, få meter fra Hitler.

Stauffenberg forlod lokalet, og kort derefter gik bomben af. Hitler stod med overkroppen lænet ind over bordpladen og var skærmet mod eksplosionen af bordets massive egetræsben.

Hitlers bukser fremvises efter attentatet i Ulveskansen.

En soldat fremviser resterne af de bukser, som Hitler havde på, da bomben gik af.

© Wikimedia Commons

Føreren slap med få skrammer, mens fire officerer blev dræbt og 20 andre såret. “Operation Valkyrie” havde fejlet, og senere samme dag blev Stauffenberg og hans medsammensvorne anholdt.

“Cirklen af disse tronranere er ekstremt lille. Den har intet at gøre med den tyske Værnemagt og den tyske hær. Der er tale om en meget lille samling kriminelle elementer, som nu vil blive udryddet uden nåde”, udtalte Hitler til det tyske folk efter attentatforsøget.

Den 21. juli 1944 blev Claus von Stauffenberg henrettet med skud. Han blev blot 36 år gammel og efterlod sig sin kone, Nina, og deres fem børn.

De sidste ord, der forlod kupmagerens mund, opsummerer godt den patriotisme, som definerede Stauffenbergs liv og i sidste ende beseglede hans skæbne: “Længe leve fædrelandet”.