Imageselect

Hvor mange var med i Hitlerjugend?

Hitlerjugend gik fra få tusind medlemmer i organisationens første år til over 8 mio. medlemmer ved 2. verdenskrigs begyndelse.

Hitlerjugend blev grundlagt i 1926 som ungdomsafdelingen i det tyske nazistparti, NSDAP, og bestod ­dengang af få tusind medlemmer.

I begyndelsen var organisationen forbeholdt drenge og unge mænd, men i takt med Hitlers popularitet voksede Hitlerjugend og gav med tiden adgang til piger og unge kvinder også.

Eksplosion i medlemstallet, da Hitler kom til magten

Da nazistpartiet satte sig på ­magten i 1933, blev Hitlerjugend den e­nes­te lovlige ungdomsorganisation i Tyskland.

Resultatet blev en eksplosiv stigning i medlemstallet, som gik fra omkring 100.000 i 1932 til over 2 mio. året efter.

Senere drog medlemstallet nærmest på himmelflugt, da medlemskab af Hitlerjugend blev gjort lovpligtigt for alle tyske 10-18-årige i 1939. Ved 2. verdenskrigs udbrud havde organisationen over 8 mio. medlemmer.

Blind loyaliet over for styret

I Hitlerjugend blev den tyske ­ungdom oplært i den nazistiske ideologi og den ariske racelære.

Fysisk og militær træning var helt central for de unges skoling, og drengene blev jævnligt udsat for prøver, hvor de skulle bevise deres mod og fædrelandskærlighed.

Træningen kom i allerhøjeste grad i brug under 2. verdenskrig, hvor unge drenge på ned til 12 år deltog i kampene ved fronten.

Medlemstallet eksploderer fra 1933, da nazistpartiet overtager magten i Tyskland.