Trinity Mirror/Mirrorpix/Alamy Stock Photo/Imageselect

Fejlslagen ørkenkrig satte gang i Nazi-regimets nedtur

Hvad var årsagen til Tysklands fiasko i Nordafrika?

I 1941 blev det tyske Afrikakorps sendt til Nordafrika.

Under ledelse af general Erwin Rommel skulle det komme Italiens styrker til undsætning, sikre kontrollen over Suezkanalen – og på længere sigt erobre de arabiske oliefelter.

Længe så tyskerne ud som felttogets sejrherrer, for Rommel sikrede sig store områder i Libyen, og han formåede at trænge ind i det britiskkontrollerede Egypten.

Men i efteråret 1942 vendte krigslykken.

De allieredes sabotage

Succes i ørkenen afhang i høj grad af sikre forsyningslinjer, og det lykkedes for de allierede at sabotere Rommels lange forsyningslinjer.

Da Tyskland i 1942 indledte slaget om Stalingrad, blev krigen i Nordafrika nedprioriteret, og Rommel manglede nu for alvor materiel og brændstof.

Samtidig blev han tvunget til at kæmpe på to fronter, da USA i efteråret gik i land i Marokko.

Snart var ørkenkrigen slut.