Hitler: Hvordan så hans tusindårsrige ud?

Hvilke planer havde Hitler for Europa i tilfælde af tysk sejr?

Det Storgermanske Rige ville bestå i 1.000 år, mente Hitler. Sort: Det Storgemanske Rige. Gylden: Afhængige af riget. Grå: Lebensraum.

Hitler planlagde i detaljer, hvordan Europa skulle inddeles, når Nazityskland havde sejret over de allierede: Germanske områder som Danmark, Norge, Sverige, Holland og Flandern skulle samles i en tyskledet union kaldet Det Storgermanske Rige. De resterende europæiske regioner ville Hitler sørge for blev dybt afhængige af riget.

Over for sine mest fortrolige medarbejdere lagde Hitler ikke skjul på sine planer, og da Nazityskland invaderede Danmark og Norge den 9. april 1940, sagde han fx:

"Ligesom Bismarcks rige blev skabt 1866, vil Det Storgermanske Rige rejse sig på denne dag".

Hitler forestillede sig den østlige grænse som en evigt fremadstormende militærzone, hvis fremrykning ville fortsætte indtil Ural-bjergene eller måske endda Stillehavet. I de erobrede områder i øst skulle byer og kulturer udslettes, så germanerne kunne finde "lebensraum", mens de oprindelige indbyggere var tiltænkt en rolle som slaver.

Ifølge planen skulle der med tiden bo ca. 550 mio. indbyggere i den østlige del af Det Storgermanske Rige – indregnet både germanerne og deres slaver.