Ullstein Bild & Getty Images & Alamy/Imageselect

Hitlers testamente: Her er Førerens sidste ønsker

Hitler nedfældede sit testamente i sidste øjeblik, og det bød blandt andet på en forklaring til det tyske folk og en række personlige ønsker. Læs testamentet i fuld længde her.

Første side af Hitlers testamente i originalversionen

© Wikimedia Commons

Anden del af Hitlers politiske vilje

Før min død støder jeg den tidligere rigsmarskal Hermann Göring ud af partiet og fratager ham de alle rettigheder, der kunne fremgå af dekretet af 29. juni 1941 og af min rigsdagserklæring af 1. september 1939.

I stedet udnævner jeg storadmiral Döntz til rigspræsident og øverstbefalende for Værnemagten.

Før min død støder jeg den tidligere rigsfører for SS og indenrigsminister Heinrich Himler ud af partiet og ud af alle statskontorer.

I hans sted udnævner jeg gauleiter Karl Hanke som SS-rigsfører og chef for det tyske politi og gauleiter Paul Giesler som indenrigsminister.

Göring og Himmler har gennem hemmelige forhandlinger med fjenden, som de holdt uden mit vidende og mod min vilje, og ved at forsøge i strid med loven at gribe magten i staten, påførte landet og hele folket umådelig skade, ganske bortset fra forræderiet mod min person.

For at give det tyske folk en regering bestående af ærværdige mænd, der opfylder forpligtelsen til at fortsætte krigen med alle midler, udnævner jeg følgende medlemmer af det nye:

admiral doenitz
© Interfoto awkz/Imageselect

Rigspræsident, krigsminister og chef for flåden: Karl Dönitz

© Corbis

Kansler: Dr. Joseph Goebbels

© Bundesarchiv

Partiminister: Martin Bormann

© Wikimedia

Udenrigsminister: Arthur Seyss-Inquart

© Wikimedia Commons

Indenrigsminister: Gauleiter Paul Giesler

Bundesarchiv
©

Chef for hæren: Ferdinand Schörner

© Bundesarchiv

Chef for luftvåbenet: Robert von Greim

© Bundesarchiv

SS-rigsfører og chef for det tyske politi: Gauleiter Karl Hanke

© Bundesarchiv

Økonomiminister: Walther Funk

© Bundesarchiv

Landbrugsminister: Herbert Backe

© Bundesarchiv

Justitsminister: Otto Georg Thierack

© Wikimedia Commons

Kulturminister: Dr. Gustav Adolf Scheel

©

Propagandaminister: Dr. Werner Naumann

© Wikimedia Commons / Robert Sennecke

Økonomiminister: Johann Ludwig Schwerin von Krosigh

Arbejdsminister: Dr. Theo Hupfauer

©

Rustningsminister: Karl Saur

© Bundesarchiv

Leder af den tyske arbejdsfront og medlem af rigskabinettet: Rigsminister Dr. Robert Ley

Adolf Hitler tog sin hustru, Eva Braun, med i døden og efterlod derfor sin arv til partiet.

© Bayerische Staatsbibliothek München