Hvad er Rommels asparges?

For feltmarskal Rommel var ingen ide for langt ude til at holde amerikanerne stangen under invasionen af Normandiet i 1944.

Under 2. verdenskrig gravede tyskerne over en million 4-5 m lange pæle ned i Normandiet. Formålet var at ødelægge de allierede svævefly og såre fjendtlige faldskærmstropper i tilfælde af en invasion.

Pælene blev opkaldt efter den tyske feltmarskal Erwin Rommel, som beordrede nedgravningen. Tilnavnet “asparges” kom af, at de allierede soldater mente, at de nedgravede pæle mindede om asparges, der voksede op af jorden.

Idéen til pælene blev født i 1943, hvor Rommel fik ansvaret for de tyske forsvarsstillinger langs Europas vestkyst ud mod Atlanten. Efter en inspektion beordrede Rommel millioner at træpæle gravet ned i marker og enge for at beskytte Normandiet mod en invasion fra luften.

Pælene blev gravet ned med 25-30 meters afstand og blevet enten spidset eller fik monteret miner på toppen. Mellem pælene blev trukket pig- eller snubletråd, som udløste håndgranater.

Udover pælene fik Rommel også oversvømmet store områder med marker og palceret et stort antal maskingevær-reder.

Trods det store antal havde Rommels asparges ingen nævneværdig strategisk betydning, da de allierede invaderede Normandiet på D-dag i juni 1944.