Hvem fordelte rationerings­-kortene under 2. verdenskrig?

Hvordan blev rationeringerne fastsat under krigen?

Rationeringsmærker sikrede, at alle borgere kunne få den nødvendige mad.

Under 2. verdenskrig var de fleste dagligdagsvarer rationeret. Udbuddet til borgerne blev bestemt individuelt af regeringerne i de lande, der var ramt af krigen.

I USA blev rationeringen fx styret af “kontoret for pris­kontrol”. Udbuddet til den civile befolkning blev afgjort af de varer, der var til rådighed, samt behovet hos den enkelte borger. I landbrug­s­lande som Danmark var fødevarer fx ikke så hårdt rationerede som den eksotiske luksusvare kaffe.

Rationeringen skulle først og fremmest sikre, at landets hær havde tilstrækkelige forsyninger, samtidig med at borgerne kunne købe nok mad til at overleve. Rationeringen forhindrede samtidig, at priserne blev presset i vejret.

Helt uundgåelig var sortbørshandel ikke, og ironisk nok udgjorde netop rationeringsmærkerne en af de mest eftertragtede varer.