Hvor mange soldater døde i 2. verdenskrig?

Hvilket land mistede flest soldater under krigen?

Over 22 mio. soldater faldt under 2. verdenskrig – et tal, som vel at mærke er lavt sat.

2. verdenskrig er den konflikt i menneskehedens historie, som har kostet flest menneskeliv, men det eksakte antal vil aldrig blive kendt.

Mange soldater døde fx uden at blive registreret – især i de massakrer, som flere af krigens parter stod bag. Desuden bliver statistikkerne hele tiden revideret.

Sovjetunionen mistede flest soldater

Efter arkiverne i det tidligere Sovjetunionen er blevet offentligt tilgængelige, har materialet fået antallet af dræbte til at stige betragteligt. Men da alle de relevante dokumenter langtfra er gennemgået, kan tabstallet nemt vise sig at være endnu højere.

Sovjetunionen tegnede sig for de allerstørste tab. Alene i de to første måneder, efter Sovjetunionen var trådt ind i krigen, blev ca. en mio. af landets soldater dræbt.

USA og Storbritannien slap relativt billigt, fordi deres hære kun deltog i svære kampe i Europa i krigens sidste år.