Getty Images

Hvorfor vandt de allierede over aksemagterne?

Tabte aksemagterne 2. verdenskrig, fordi de ikke kunne lave nok våben?

Aksemagterne var underlegne i våbenproduktion

Der er mange årsager til, at de allierede vandt 2. verdenskrig, herunder deres evne til at producere enorme mænger våben til deres hære.

Under 2. verdenskrig formåede de allierede fx at producere fire gange så mange tanks og maskingeværer og tre gange så mange fly som deres modstandere.

Derfor var allierede soldater stort set altid overlegne i ildkraft og i materiel på slagmarken.

De allierede producerede bombefly på samlebånd.

© Getty Images

Aksemagterne kunne ikke erstatte deres tab

De allieredes produktionsevne gjorde det muligt for dem konstant at erstatte ødelagt materiel med nyt, hvorimod aksemagterne i længden ikke kunne erstatte deres tab og derfor blev konstant svagere.

Kyniske regnestykker over de involverede landes produktion har fået nogle historikere til at konkludere, at Japan fx reelt tabte krigen mod USA, da de bombede Pearl Harbor.

Deres produktion kunne simpelthen ikke hamle op med USA's.