Japan identificerer medlemmerne af frygtet enhed

Japanske myndigheder har sat navn på medlemmerne af militærenheden ”731”, som under 2. verdenskrig foretog dødelige, medicinske eksperimenter på mange tusinde fanger.

Over 3.000 mennesker døde som følge af Enhed 731' medicinske eksperimenter.

© Bridgeman

En liste med i alt 3.607 navne, stillingsbetegnelser og personlige oplysninger på japanske soldater, læger, sygeplejersker, kirurger og ingeniører, der før og under 2. verdenskrig udførte medicinske eksperimenter på levende fanger, er for første gang blevet udleveret til en borgergruppe i Japan.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt den britiske avis the Guardian og den japanske avis the Japan times.

Borgergruppen ledes af professor Katsuo Nishiyama fra Shiga University of Medical Science i Japan.

”Det er første gang, at næsten alle de rigtige navne og adresser på enhedens medlemmer er blevet offentliggjort som et officielt dokument”, udtaler han til den japanske avis.

Udførte medicinske eksperimenter

Enhed 731 var en hemmelig hærenhed, der blev oprettet i 1936 med det formål at udvikle biologiske våben til den japanske hær.

I sit arbejde stod enheden bag en lang række grufulde, medicinske eksperimenter og forsøg udført på levende mænd, kvinder og børn fra bl.a. Kina, Korea og Sovjetunionen.

”Eksperimenterne” talte bl.a. vivisektion af fanger uden bedøvelse, injektion af sygdomme som tyfus, kolera og tuberkulose, samt fjernelse og omplacering af fangernes lemmer og organer.

Over 3.000 fanger døde som følge af eksperimenterne.

Dækkede "aber" over mennesker?

Det er Japans nationalarkiv, der har udleveret medlemslisten til Katsuo Nishiyama.

Han har bl.a. sat sig for at undersøge, om en bestemt forsker, der var medlem af enheden, og som sidenhen opnåede akademisk anderkendelse for en række forskningsresultater, byggede sine resultater på forsøg med aber, sådan som han selv påstod, eller om resultaterne snarere hvilede på menneskeforsøg udført under krigen.

Nishiyama overvejer desuden at offentliggøre hele listen på nettet i håb om, at offentliggørelsen vil kaste nyt lys på enhedens grusomme historie.