Public domain

Japansk krigsforbryder fik bin Laden-behandling

Efter 2. verdenskrig frygtede USA, at japanske krigsforbrydere ville ende som martyrer. Den værste af dem fik derfor en særlig skæbne.

Efter 2. verdenskrig blev den japanske general Hideki Tojo dømt for krigsforbrydelser. Efter hængningen kremerede amerikanerne liget. Hvad der derefter skete med asken, har indtil nu været en hemmelighed.

Tojo, der også var premierminister mellem 1941 og 1944, bar ansvaret for 14 mio. civile kineseres død samt udsultningen af krigsfanger. Under sit arbejde på en bog om japanske krigsforbrydere gennemgik historikeren Hiroaki Takazawa fra Tokyos Nihon Universitet alle relevante dokumenter.

I National Archives i Washington stødte han på et hemmeligstemplet dokument fra 1948, som var underskrevet af en amerikansk major.

“Jeg attesterer hermed, at jeg modtog de jordiske rester, overvågede kremeringen og personligt spredte asken til søs”, skrev majoren ved navn Luther Frierson.

I de amerikanske statsarkiver fandt Takazawa dokumentet om Tojos skæbne.

© Hiroaki Takazawa/Nihon University

Amerikanerne ville ydmyge Japan

“Jeg var ikke overrasket, for jeg havde hørt rygter om, at krigsforbrydernes aske blev spredt ude over havet. Foruden forsøget på at forhindre de jordiske rester i at blive glorificeret tror jeg, USA’s militær var opsat på ikke at lade asken vende hjem til Japan som en sidste ultimativ ydmygelse”, forklarer Takazawa.

Samme fremgangsmåde benyttede amerikanske specialstyrker, efter at de i 2011 havde skudt Osama bin Laden. Det skete bl.a. for at forhindre hans grav i at blive et samlingssted for ekstremister.