Lt. Arnold E. Samuelson

Kannibalisme hærgede Nazitysklands kz-lejre

Sult fik fangerne i Hitlers koncentrationslejre til æde hinanden for at overleve, viser gamle dokumenter fra det britiske nationalarkiv. I slutningen af marts 2016 offentliggjorde arkivet en række øjenvidneberetninger fra 2. verdenskrig, som hidtil har været fortrolige.

"Blandt fangerne herskede jungleloven, om natten slog man ihjel eller blev slået ihjel, og kannibalismen bredte sig", fortalte briten Harold Le Druillenec, som tilbragte 10 traumatiserende måneder i Nazitysklands koncentrationslejre.

Han blev arresteret af tyskerne i juni 1944 for at have hjulpet en russisk krigsfange med at flygte. Le Druillenec boede dengang på den lille ø Jersey i den engelske kanal, som tyske tropper havde besat, og for sin forbrydelse blev han omgående sendt i kz-lejr i Tyskland.

Briten kastede lig i kz-lejrens massegrav

"Takket være en masse held, overlevede jeg tre koncentrationslejre", forklarede Harold Le Druillenec, da han efter krigen søgte om erstatning for de livslange mén, opholdet i Bergen-Belsen og to andre kz-lejre havde påført ham.

I lejren "bestod mit arbejde i at smide lig i åbne massegrave - grave som arbejdere udefra kom og gravede, fordi vi ikke besad styrken til det slidsomme arbejde", forklarede Le Druillenec de engelske embedsmænd, som efterkrigen behandlede hans og andre overlevede britiske kz-fangers erstatningssager.

Det er akterne fra disse sager, som Storbritanniens nationalarkiv omsider har frigivet.

Indvolde og kød forsvandt fra de døde

I modsætning til mange andre af Nazitysklands kz-lejre, var Bergen-Belsen, hvor Le Druillenec sad i 1945, ikke en udryddelseslejr.

Her sad krigsfanger fra Sovjetunionen, Belgien og Holland samt velhavende jøder, som Tyskland håbede, at familiemedlemmer i udlandet ville betale en stor løsesum for.

Da krigen nærmede sig sin afslutning, stoppede Tyskland forsyningerne til lejren, så fangerne sultede ihjel. For at overleve bredte kannibalismen sig.

Som en britisk officer forklarede efter krigen: "Lejrens læger fortalte, at mange lig havde fået deres indvolde skåret ud og alle knogler var renset for kød". I alt omkom 70.000 fanger i Bergen-Belsen mellem 1941 og 1945.