Shutterstock

Naziskib spreder farlig forurening i Nordsøen

Mere end 80 år efter at det blev sænket, forurener et af Hitlers skibe stadig. Og vraget er langt fra det eneste, der lækker farlige kemikalier, viser ny forskning.

Under 2. verdenskrig gik hundredvis af skibe ned med mand og mus. Og sammen med dem fulgte deres last af brændstof og ammunition. Nu har forskere fra Gent Universitet i Belgien undersøgt, om disse skibsvrag stadig udgør en miljøfare efter ca. 80 år på havbunden – og der er dårligt nyt.

Forskerne tog udgangspunkt i den tyske patruljefartøj John Mahn, der blev sænket ud for Belgiens kyst i 1942. Fartøjet er nemlig repræsentativt for mange andre skibsvrag, selvom det hører til blandt de mindste.

Undersøgelsen afslører at kemikalier fra bl.a. skibets ammunition spreder sig i havet. Især såkaldte aromatiske kulbrinter, som også findes i udstødningsgas fra biler, udgør en stor fare for dyr og planter omkring skibsvraget.

De aromatiske kulbrinter stammer fra lækkende ammunition og skibets last af kulbrændsel.

John Mahn var et belgisk fiskefartøj, som tyskerne beslaglagde, bevæbnede og brugt som patruljebåd.

© wrecksite.eu

“Vores resultater viser, at ammunitionsbeholderne kan blive gennemtærrede” forklarer projektleder Maarten De Rijcke fra Flanderns Marineinstitut.

Stofferne er kræftfremkaldende

Selv i små mængder er kulbrinterne farlige, og står på listen over kræftfremkaldende stoffer.

Det anslås at der befinder sig mellem 2,5 og 20,4 millioner tons brændstof ombord på skibsvrag verden over.